Ja es pot consultar l’Informe de política lingüística 2015

L’Informe de política lingüística 2015, elaborat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, descriu la situació lingüística i recull les actuacions en matèria de política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

L’Informe conté dades sobre diversos aspectes relacionats amb l’ús del català entre la població, a la universitat, l’ensenyament, les institucions, en el consum cultural i altres sectors estratègics de Catalunya. A més, inclou un apartat sobre actuacions de projecció exterior de la llengua catalana, la llengua de signes catalana, l’occità, aranès a l’Aran, el marc legal, i un annex amb les institucions i el pressupost que s’ha destinat a la política lingüística.

Podeu consultar l’Informe de política lingüística 2015 

Font: Direcció General de Política Lingüística

Bústia de consultes sobre usos i drets lingüístics

llenguaclassesTeniu al vostre abast una bústia en línia per manifestar els suggeriments o les queixes que tingueu sobre els usos lingüístics de la Universitat de Barcelona. Per exemple, si en el pla docent d’una assignatura s’informa de l’ús d’una llengua a classe i a l’hora de veritat se n’utilitza una altra, ho podeu indicar aquí, o si penseu, per exemple, que hi hauria d’haver més assignatures en anglès en el grau que esteu cursant, també ho podeu escriure a la bústia. A més de queixar-vos i fer suggeriments, també podeu fer preguntes sobre els drets lingüístics dels membres de la comunitat universitària.

A la bústia podreu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona i utilitzar-lo com a marc de referència dels suggeriments, queixes o preguntes que tingueu.

Pàgina web de la bústia de consultes sobre usos i drets lingüístics.