Amoni

 Símbol

 

Concentració Amoni

(mg N-NH4+/l)

Interpretació

 

puntBlau

< 0.1

Aigües netes. Sense risc de toxicitat per als organismes.

puntVerd 0,1 - 0,4 Aigües on el risc de toxicitat pot ser significatiu depenent del pH i del temps de permanència.
puntGroc

0,5 - 0,9

Aigües amb risc de toxicitat si el pH és alt.

puntTaronja 1-4 Aigües que comporten un risc de toxicitat elevat per a moltes espècies, sobretot a pH > 8.
puntVermell > 4

Aigües amb un grau de toxicitat agut per als organismes.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Com s’observa al mapa, la part mitja i baixa del Besòs (B01 i B03) pot presentar episodis de toxicitat per als organismes degut a les altes concentracions d’amoni que s’hi ha mesurat a la primavera de 2015. Al Meder (Te01), la concentració d’amoni també fou alta però ja inferior als 4 mg N-NH4+/l i al riu Congost sota la EDAR de Granollers, l’amoni es va situar al rang intermedi. A la resta de punts, els valors d’amoni foren baixos o molt baixos. Finalment, comentar que tots els punts estudiats dintre de la XPN presentaven uns valors d’amoni prou baixos com per considerar que no hi ha cap risc de toxicitat per als organismes