Nitrats

 Símbol

Concentració de nitrats

(mg N-NO3-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.67

Aigües netes. Sense risc de produir eutrofització. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,67 - 10

Aigües amb risc de produir eutrofització.

puntVermell > 10

Aigües contaminades. Amb risc de produir forta eutrofització.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

A la majoria de punts estudiats dels rius de la Província de Barcelona, la concentració de nitrogen de nitrats pot comportar un risc d’eutrofització moderat o elevat i, per tant, l’aigua que hi circula o bé pateix abocaments d’aigua no tractada o bé els sistemes de depuració d’aigua no redueixen correctament la càrrega d’aquest compost nitrogenat que serveix de nutrient per als vegetals. La situació s’agreuja a diversos punts del riu Congost i també al Gurri i al Foix a Castellet i la Gornal, on els nitrats superen els 10 mg/l N-NO3-/l.

Per contra, la concentració de nitrats es troba en el rang baix a la major part de localitats de la part mitja i alta de la conca del Llobregat, el Ter, la riera de Tenes i la riera de Caldes i als rus estudiats dels Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac, del Montseny, de les Guilleries - Savassona i del Montnegre - El Corredor.