PAS

L'acció de mobilitat per al PAS, en el marc del Programa Erasmus, preveu que el personal d'administració i serveis pugui fer una estada formativa a una universitat o institució amb la qual hi hagi un acord ERASMUS vigent.

Veure convocatoria del programa Erasmus + per al PAS de la UB