Beques

Tot i que no hi ha una beca específica associada i garantida per a aquest programa cal recordar que l’estudiant està exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera. Pel que fa als ajuts econòmics, es poden optar a les següents beques, tot i que cap d’elles està garantida i s’assignen habitualment en funció de l’expedient acadèmic i del nivell d’idioma

Beca AGAUR: 200 euros al mes, fins un màxim de 6 mesos.

Beca del Vicerectorat de la UB: la beca del Vice-rectorat de la UB va en funció del país de destinació. Per universitats europees, és tracta d’un pagament únic de 200 euros; per universitats de la resta del món, un pagament únic de 1000 euros.

Beca Santander: pagament únic de 3000 euros, només per a universitats de Centre-Amèrica, Sud-Amèrica i Mèxic que entrin al programa Beques Santander. El següent llistat et servirà a mode d’orientació, tot i que pot variar d’un any per a un altre: Llistat universitats – Beca Santander 2020-21.

 

Resum de les possibilitats de finançament de les mobilitats amb "Convenis Generlas"