Erasmus + Pràctiques

El programa Erasmus + Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions de la Unió Europea i països associats. El Programa Erasmus pràctiques permet realitzar unes pràctiques empresarials a un dels 33 estats que composen la Unió Europea i els països associats al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia) i rebre una beca durant la realització de les mateixes.

Amb aquesta modalitat d'intercanvi pots realizar pràctiques extracurriculars o els Pràcticums i/o la part experimental del TFG.