Beques

Beques que es demanen automàticament en fer les sol·licituds dels programes de mobilitat de la UB

En el cas d’Erasmus, teniu una beca assignada només pel fet de tenir una plaça al programa. Aquesta beca varia en funció del país de destí i del programa (Erasmus Estudis o Pràctiques), No heu de fer res per demanar-la.

En el cas de la resta de programes de mobilitat (Convenis Generals / Específics) no hi ha cap beca associada directament.

Els estudiants que tingueu una plaça Erasmus Estudis i que l'any anterior a demanar la mobilitat tingueu la beca general del ministeri (MECD)  (només pagueu les taxes de matrícula) teniu un suplement de 200 €/mes amb Erasmus Estudis  i de 100 €/mes amb Erasmus Pràctiques.

Beca del Vicerrectorat: Són beques que dona la UB als estudiants que marxeu. No heu de fer res per demanar-la i es resol de cara al octubre-novembre. Atenció! Són pagaments únics de 200 € en el cas d'Erasmus i Global Faculty UB dins d'Europa de 1000 € en el cas de Global Faculty UB i Global UB Mobility fora d'Europa (no és una quantitat de diners al mes com la d’erasmus o l’AGAUR).

Beca Eurolife: Cada curs es convoquen 2 ajuts de 500€ pels estudiants de Grau i dels Màsters en Biomedicina, Immunologia i Neurociències que vagin a fer la recerca del seu projecte de grau o màster a alguna de les universitats de la Xarxa Eurolife. No cal fer una sol·licitud específica, es demana automàticament en fer la sol·licitud Erasmus Estudis o Erasmus Pràctiques si sol·liciteu fer una estada en una de les universitats de la xarxa Eurolife:

  • Semmelweis University
  • Trinity College Dublin
  • University of Edinburgh
  • University Medical Center Göttingen
  • Medical University of Innsbruck
  • Leiden University Medical Center
  • Karolinska Institutet
  • University of Strasbourg

Més info: eurolifeuniversities.org

 

Beques que s'han de demanar a banda

Beca MOBINT de l'AGAUR La podeu demanar tots els estudiants que fareu una mobilitat durant el curs que ve i tingueu una plaça assignada en el període que es demana la beca, normalment tots els estudiants amb plaça assignada a la convocatòria ordinària de mobilitat novembre-gener (Erasmus Estudis, 1er termini Erasmus Pràctiques, Convenis Generals i Específics) i a l'abril-maig al 2n termini Erasmus Pràctiques)

Aquí teniu la convocatòria MOBINT per les mobilitats 2020-21  (criteris de selecció, documentació, nombre de beques...). El termini de presentació de sol·licituds s'obrira del 12 de novembre a l'11 de desembre 2020 a les 14:00  (hora local de Barcelona). Move and Learn (Resum convocatòria MOBINT)

Beca Santander Erasmus 

Tot estudiant que opti a las"Becas Santander Erasmus ", s'ha d'inscriure prèviament i de manera obligatòria a la pàgina https://www.becas-santander.com/ca/program/beca-santander-erasmus-2021-2022 fins el15 de març de 2021.

La podeu demanar tots els estudiants que fareu una mobilitat durant el curs que ve i tingueu una plaça assignada/en procés d'assignació en el període que es demana la beca, per tant tots els estudiants amb plaça assignada a la convocatòria ordinària de mobilitat novembre-gener (Erasmus Estudis, 1er termini Erasmus Pràctiques).

Per les mobilitats Erasmus 2021-22 (convocatòria novembre 2020-gener 2021) s'han convocat 

-2 bequesde 2.000€/beca dirigides a totes les Facultats i Centres adscrits de la UB  (criteri de selecció de la beca és per expedient acadèmic- nota mitja ponderada - Certificat de discapacitat igual o superior al 33%) .

-49 beques de 500€/beca distribuïdes per les Facultats i Centres adscrits de la UB. A la Facultat de Biologia ens en corresponen  9 beques de  500 € en un únic pagament (criteri de selecció de la beca és per expedient acadèmic- nota mitja ponderada) .

En el següent link podeu trobar la convocatòria de la UB de les Beques Santander Erasmus 2021-22

 

 

Resum dels ajuts econòmics
 

  ERASMUS (1)

MINISTERI (2)

AGAUR

 

 VR UB

 

SANTANDER

ERASMUS ESTUDIS

(màxim 7 mesos de beca)

 

G1) 300 €/MES

G2) 250 €/MES

G3) 200 €/MES

200 €/MES

200€/MES

(6 mesos)

 

200 €

curs 17-18

465 ajuts a tota la UB

79 ajuts a Biologia

 

 

per BIOLOGIA

9 beques de 500 €  i

 

 

ERASMUS PRÀCTIQUES

(màxim 3 mesos de beca)

 

G1) 400 €/MES

G2) 350 €/MES

G3) 300 €/MES

100 €/MES

200€/MES

(6 mesos)

CONVENIS ESPECÍFICS SUÏSSA

GOVERN SUÍS

uns 300 €/MES

 

200€/MES

(6 mesos)

   
CONVENIS GENERALS o CONVENIS ESPECÍFICS FORA D’EUROPA

 

 

200€/MES

(6 mesos)

1.000 €

i

1500 €

(44 ajuts per Àsia)

 

 

SOL·LICITUD INDIVIDUAL

 

 

 

200€/MES*

 

(6 mesos)

   

1) La distribucióde l’ajuteconòmicsegonsel país d’acollida:

Grup1: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia 

Grup2 : Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta,  PaïsosBaixos, Portugal, Xipre

Grup3 : Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia i Macedònia

 

2) Ministeri

Els estudiants amb beca de Carácter General del  Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte al  2019/2020