A tenir en compte

  • Ensenyament: Per als programes Erasmus+ estudis i Convenis Específics és imprescindible que la plaça estigui ofertada per al teu ensenyament. Per als convenis generals i el programa BCA, les places són ofertades a priori a tots els estudiants de la UB, tot i que poden haver-hi algunes restriccions que estarien indicades a la informació específica de cada plaça. Per a aquests programes, a més, has d’assegurar-te que la universitat que t’interessa ofereix el teu ensenyament i que la seva oferta de cursos és compatible amb el teu ensenyament.
  • Cursos: A més de prendre en consideració la destinació que més t’atrau, consulta també l’oferta de cursos! Cada universitat té una oferta diferent, més o menys limitada, que pot escaure’s millor o pitjor a les teves necessitats en funció de les assignatures que vulguis cursar a l’estranger.
  • Requisits d’idioma: Assegura’t que només demanes aquelles places a les quals s’adeqüi el teu nivell d’idioma, si no t’arrisques a que es denegui la teva sol·licitud, tant per part de la UB com de la universitat estrangera.
  • Calendari acadèmic: El calendari acadèmic varia d’una universitat a una altra. Et recomanem comprovar el calendari acadèmic de la universitat a la que estàs interessat a anar perquè en funció del mateix pot ser més adient que hi vagis el primer o el segon semestre.
  •  Despeses econòmiques: Un altre factor important que pots voler tenir en compte és el cost de la vida a la destinació que elegeixis, per exemple, algunes capitals europees són molt cares pel que fa a l’allotjament i altres despeses imprescindibles i alguns països permeten viure-hi amb una quantitat de diners molt més ajustada que d’altres.
  •  Visats: En cas que no tinguis la nacionalitat d’algun dels països de la Unió Europea (per mobilitats dintre de la UE) o que realitzis un intercanvi fora de la Unió Europea, has de tenir en compte que hauràs de tramitar el visat d’estudiant. En aquest cas, això implica un cost econòmic, a més de la presentació de documentació addicional per a l’expedició del visat. Aquesta documentació addicional pot ser molt variada, podent incloure des de títols específics d’anglès (TOEFL, IETLS, etc.) a certificats mèdics o justificants bancaris conforme es disposa d’una quantitat determinada de diners al banc que acreditin la solvència econòmica de l’estudiant mentre es troba al país estranger -per exemple, per anar a Estats Units s’ha de justificar que es disposa aproximadament d’uns 8500 euros per semestre i per anar a Corea d’uns 2500 euros per semestre, però recorda que aquesta quantitat varia d’un país a un altre i pot variar també d’un any a un altre-. Informa’t bé de quins són els tràmits per a l’expedició del visat d’aquells països als que vulguis sol.licitar l’intercanvi. Ho pots consultar amb la ORI de la universitat estrangera o directament al consolat o ambaixada del país estranger.
  • Organització de l’intercanvi a la universitat estrangera: És important que et miris la pàgina web de l’oficina de relacions internacionals de les universitats estrangeres, allà podràs trobar la informació que tenen publicada pels estudiants que van a fer-hi un intercanvi. Així podràs saber com gestionen els intercanvis, l’allotjament, les activitats que organitzen pels estudiants internacionals i tot allò que per a ells és important que tinguis en compte com a estudiant d’intercanvi a la seva institució.