Convocatòria

Pots consultar la convocatòria del programa Erasmus+ pràctiques aquí

Hi ha 2 modalitats d'Erasmus Pràctiques :

  • per a estudiants de Grau i Màster que fan les mobilitats com a estudiants de Grau i Màster.
  • per a recent Graduats, es demana a 4rt (el curs que es defensa el TFG) i es fa la mobilitat el següent curs com a recent graduat  (a partir de setembre, un màxim de 12 mesos, amb un finançament màxim de 4 mesos). Cal ser Graduat (tancament d’actes i demanar títol) per poder iniciar les pràctiques

Text convocatòries Erasmus Pràctiques 19-20

Tràmits a realitzar per fer la sol·licitud i la mobilitat Erasmus Pràctiques

Document : Internship Confirmation

 

La Convocatòria Erasmus Pràctiques per estudiants de Grau i de Màster s'obrirà vàries vegades al llarg del curs :

Erasmus Pràctiques curs 19-20:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer 2019-2020: TANCADA
- Del 9 de novembre de 2018 fins l'10 de gener de 2019

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer 2019-2020: TANCADA
- Del 9 d'abril de 2019 fins el 6 de maig de 2019

3) Per estades de 2n semestre 2019-2020: OBERTA
- Del 9 de setembre de 2019 fins al 6 de novembre de 2019

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2020 (estiu 2020):
- Del 1 al 30 d’abril de 2020

 

 

Erasmus Pràctiques estiu 2019:   TANCADA 

 Per fer estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2019 (estiu 2019):
Del 2 d’abril de 2019 fins al 6 de maig de 2019

 

Erasmus Pràctiques per a recent graduats 19-20 (estudiants que acabin el Grau el curs 2018-19)   TANCADA