Criteris de selecció i beca BCA

El criteri de selecció es basarà en l’expedient acadèmic, el resultat del TOEFL i el parer de la directora del centre d’estudis del BCA arran d’una entrevista en anglès amb cada candidat.

La beca està íntegrament destinada a finançar les despeses de matrícula a aquestes universitats americanes (que oscil·la entre $40.000 i $45.000). Així doncs, cal recordar que l’estudiant està exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera.
Pel que fa a d’altres ajuts econòmics, es pot optar a la beca de l’AGAUR.