Acreditació lingüística

 

El nivell d’idioma estranger l’has d’acreditar d’acord al que estableix el Procediment d’Acreditació Lingüística, excepte per a aquelles places o idiomes en els que s’indiqui altra cosa.

Consulta l’esquema del procediment d’acreditació lingüística aquí