Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

Nom llarg: 
Innovació docent en Comunicació i mitjans audiovisuals
Presentació: 

El Grup d'innovació docent consolidat en Comunicació i Mitjans Audiovisuals (In-COMAV) (https://fima.ub.edu/grups/incomav/) està format per un equip de professors del grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona que ha anat creixent en membres durant el període 2019-2021. Com a grup, impulsem la qualitat docent d'aquest grau, en particular pel que fa al desenvolupament de les competències professionalitzadores dels estudiants, amb èmfasi en les seves capacitats persuasives. 

La nostra tasca d'innovació docent es va iniciar el 2016 amb un primer projecte regonegut d'innovació docent. Des d'aquesta data i fins a l'actualitat,  hem desenvolupat accions encaminades a reforçar la imatge i la projecció professional dels estudiants. Des del curs 2020-2021, també focalitzem el nostre interès en formentar accions amb perspectiva de gènere i LGBTI+ .

Subratllem com el primer projecte d'innovació docent reconegut del grup «Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l’estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals» (2016PID-UB/026), desenvolupat en el context del grau de Comunicació Audiovisual, ha tingut continuïtat durant el període 2019-2021 convertit en un nou projecte que ha traslladat l'experiència adquirida a altres ensenyaments de la universitat: graus de Podologia, Infermeria, Ciències Biomèdiques, Administració i Direcció d'Empreses, i màster en Antropologia i Etnografia, amb els que hem treballat conjuntament. És el projecte: «Habilitats orals i elevator pitch: millora de les competències emprenedores i proposta de rúbrica avaluativa» (2019PID-UB/016). 

També, en l'actualitat, estem implementant amb èxit un nou projecte al grau de Comunicació Audiovisual que implica una tasca docent coordinada entre professors de diferents assignatures i semestres: «Integració curricular i aprenentatge basat en projectes: engegant projectes audiovisuals que combinen assignatures i travessen semestres» (2021PID-UB/013).

A banda, hem seguit treballant en projectes d'aprenentatge servei, especialmente amb projectes conjunts amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

No hem descuidat tampoc la difusió de la nostra tasca d'innovació docent. Al respecte, hem presentat comunicacions en diversos congressos nacionals i internacionals, i alguns estudiants han presentat també comunicacions com a experiència derivada dels projectes d'innovació docent; també hem participat en en trobades internacionals d'intercavi d'experiències d'innovació docent.

A més, hem creat recursos per a la millora docent, accessibles a la col·lecció OMADO; hem organitzat activitats de formació per a estudiants i docents; fomentem la participació d'estudiants de Comunicació Audiovisual a festivals de la indústria audiovisual (DocsBarcelona, Mecal, etc.) i a la Setmana del Talent, que organtiza el Clúster Audiovisual Universitat-Indústria. Igualment, seguim impulsant el treball interdisciplinar entre estudiants i professors del grau i de diferents facultats de la UB per treballar en projectes d'innovació docent i desenvolupar propostes provinents de demandes reals amb un impacte social.

Codi UB: 
GINDOC-UB/169
Coordinació: 
García Asensio. M.ª Ángeles
Membres del grup: 
Jorge Franganillo
Lydia Sánchez Gómez
Hibai López-González
Sergio Villanueva Baselga
Anna Marquès Emo
Sandra Rius Cruz
Jaume Elies Vilaseca Corderroure
Maria José Masanet Jordà
Maddalena Fedele
Adrien Faure Carvallo
Vicente Villalba Palacín
Nom llarg: 
Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques
Presentació: 

Línies d'innovació assumides pel grup

El Grup d’Innovació Docent [GID] Draw_Raw_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques [DRAWRAWG], a fi de contribuir a la millora i la innovació docent dins l’àmbit dels estudis universitaris de les Belles Arts, treballa en equip a través de projectes (aprenentatge actiu) vinculats a la matèria prima dels nostres ensenyaments, els processos i projectes de creació en l’art.

Els projectes s’articulen al voltant dels següents eixos:

· l’intercanvi dels formats gràfics en els processos de la creació en l’art i/o projectes germinals (nom d'encunyació pròpia). El nom del grup Draw_Raw_ Graphic Interchange Format en fa referència: Draw= dibuix, Raw= en cru i Graphic Interchange Format = l'intercanvi fluid de formats gràfics (analògics i digitals) i, tanmateix, l'entrecreuament entre mitjans i realitats així com la correspondència entre les actituds artístiques que els confirmen i el discurs que generen

· les postproduccions en l’art. Les postproduccions artístiques es contemplen com les estratègies estretament relacionades amb els processos i projectes de la creació en l’art, en tant que hi permeten llur accessibilitat al públic-espectador. L'exposició, l'edició impresa i les postproduccions on line en són alguns exemples. I cadascuna d’elles respon un medi/llenguatge per se des del qual repensar i reeditar el discurs

· el principi professionalitzador de caràcter cooperatiu, corresponsable i autogestionable. Els projectes realitzats al voltant de les postproduccions en l’art responen a problemes reals i s’organitzen de manera col·laborativa entre alumnat i professorat, professionals externs i institucions col·laboradores. Els darrers són sensibilitzats amb l’aprenentatge de les generacions novells i, alhora, promotors d’un intercanvi de qualitat entre la creació emergent i el públic-espectador i, per extensió, entre de l’art i la societat.

Codi UB: 
GINDOC-UB/170
Coordinació: 
López Paéz, Maria Montserrat
Membres del grup: 
Pilar ANGLARILL BOFARULL
Jordi DALMAU SIVILA
Carlos L. MAURICIO FALGUERAS
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Tònia COLL FLORIT
Antònia DEL RIO FERRER
Lluís FERNÁNDEZ PONS
Matilde GRAU ARMENGOL
Roser MASIP BOLADERAS
Eva MARÍN PEINADO
Mireia PLANS FARRERO
Daniel CHUST PETERS
Jasmina Joana LLOBET SARRIA
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Lluís PERA MONER. http://lluispera.com
Lali ALMONACID http://almonacidestudi.com
Belén CEREZO MONTOYA Euskal Herriko Unibertsitatea
Nom llarg: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Presentació: 

Breu descripció dels objectius del grup:

- Mejorar en el aprendizaje de la metodología de trabajo del historiador de la filosofía.
- Mejorar en el manejo de recursos en línea, soportes digitales y organización del trabajo en soportes informáticos.
- Mejorar en la capacidad de leer e interpretar textos incorporados a su época y tradición.
- Mejorar el uso de doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates.
- Capacitar para diferenciar objetos y disciplinas humanas.
- Aprender a discriminar información.
- Adquirir práctica en el tratamiento de materiales históricos para reconstruir contenidos filosóficos.
- Articular distintos campos y momentos de la docencia y aprendizaje (profesores, becarios, técnios y estudiantes).
- Elaborar materiales que puedan utilizarse como guías docentes.
- Ofrecer dichos materiales a centros de bachillerato y secundaria para iniciar en el aprendizaje de dicha materia (la historia de la filosofía), para presentar unos contenidos docentes de manera asequible y atractiva a quienes están fuera del ámbito universitario.
- Capacitar a los estudiantes para el uso de nuevos instrumentos para la enseñanza de la filosofía de cara a su posible futuro profesional como docentes.
 

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme :
 

1- La creación de una página web donde se recogen materiales y resultados: http://www.ub.edu/periodeia/inicio.
La página se organiza en torno a dos grandes bloques:
- Creación de mapas interactivos donde se identifiquen ciudades y/o rutas filosóficas especialmente destacadas para la Historia de la Filosofía. Los lugares marcados contienen los materiales docentes para trabajar tanto presencialmente como autónomamente. Se trata, por tanto, de cartografiar la filosofía para mejorar la comprensión de los textos por parte de los alumnos. Se incorporan materiales no sólo textuales (en algún caso con traducción original para la página de textos antiguos latinos al castellano) sino culturales en general para garantizar la comprensión y el trabajo transversal del alumno. Para este gran bloque se ha solicitado la colaboración de otros profesores que no forman parte del grupo encargándoles rutas filosóficas e intelectuales (por ejemplo, de Pletón, de Hildegarda de Bingen). De esta manera se pretende también extender la metodología innovadora a profesores del Grado de Filosofía e integrar trabajo y materiales que enriquezcan los contenidos de la página que son totalmente originales. Se contempla la incorporación de rutas de filósofas, recogiendo el trabajo sobre Filosofía y Género que se está desarrollando en el Departamento desde hace ya años y cuyo contenido se ha consolidado en la docencia del Grado. Uno de los autores que está siendo trabajado por un profesor del grupo es Kepler.

2. Participación en el II Congreso Internacional sobre Innovación Educativa en Filosofía,  organizado por la Facultat de Filosofía y Ciències de la Educació de la Universitat de Valencia, del 19 al 21 de octubre de 2016, con una comunicación publicada en las actas del Congreso (ed. Comares, ISBN 978-84-9045-554-8).

3. La organización del III Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía (RIIEF). Las fechas fijadas para dicho congreso son el 23, 24 y 25 de enero de 2019. Se ha solicitado a la Universitat de Barcelona un dominio web para la publicación de la convocatoria, programa y toda la información relativa al congreso, así como un correo para la comunicación con los asistentes. Igual que en el caso anterior, dicho espacio ha sido concedido por el área de tecnologías de la Universitat de Barcelona. La página del III Congreso ya se ha hecho pública: www.ub.edu/innovafilo

Esos nuevos objetivos son:

1. Completar y ampliar la herramienta metodológica creada como página del grupo para continuar y afianzar las mejoras obtenidas en la docencia: http://www.ub.edu/periodeia/inicio.

2. Organizar y llevar a buen fin el III Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía, donde los profesores y alumnos tanto del Grado como de Másteres de la Facultad de Filosofía de la UB podrán comunicar sus experiencias y establecer una relación de  intercambio con otros docentes y estudiantes. Además, posibilitará que el Congreso aparezca promovido desde RIMDA y dará visibilidad internacional al programa RIMDA de la UB, tal y como aparece ya en la página del Congreso, al estar compuesto el comité organizador y el científico por los miembros del grupo “Periodeia”: www.ub.edu/innovafilo

3. Dos integrantes del grupo “Periodeia” formamos parte de la recién creada Red de Innovación Educativa en Filosofía (RIEF), la profesora Núria Sara Miras Boronat y yo misma, Mª Isabel Méndez Lloret, reconocido como grupo de innovación por la Universidad de  Valencia, de donde parte la iniciativa (responsable Dr. Javier Gracia, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación), de ámbito Nacional. Estamos convocadas a la primera reunión de planificación y determinación de estrategias innovadoras para el 2 de junio de 2018 en Valencia. Por lo tanto, el trabajo del grupo adquirirá continuidad y una nueva dimensión de ahora en adelante.

Codi UB: 
GINDOC-UB/168
Coordinació: 
Méndez Lloret, Maria Isabel
Membres del grup: 
Miguel Angel Granada Martínez
Núria Sara Miras Boronat
Salvio Turró Tomas
Lorena Fuster Peiro
Ignacio Marcio Cid
Montserrat Crespín Perales
Pablo Montosa Molinero
Nom llarg: 
Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable.
Presentació: 

El Grup d’innovació D ocent en Nutrició Pràctica basada en Recerca i Innovació Docent Responsables (NUTRICIOPRACTICA-RIDoR) és un grup jove creat al 2017.

El nostre GID sorgeix amb l’objectiu de millorar els aprenentatges i l’adquisició de competències sobretot pràctiques dels estudiants dels graus relacionats amb la nutrició i l’alimentació.

Les metodologies d’innovació que aplica el professorat del GID s’enfoquen principalment a millorar les habilitats i destreses dels estudiants i apropar-los a la pràctica professional futura.

A través de les activitats docents desenvolupades en el GID pretenem que els estudiants arribin a ser més competents, reflexius, amb capacitat crítica i científica i d’adaptació als canvis en funció de les necessitats de la societat. A més a més, pretenem alinear la innovació docent i els resultats obtinguts amb valors de la societat.

Nom llarg: 
Construcció del relat en l’art contemporani
Presentació: 

Hem anat detectant un dèficit per part de l’alumnat en l'elaboració-construcció del relat que doni coherència interna a les obres que els mateixos alumnes produeixen als tallers de la Facultat. Dèficit en la cohesió interna de les obres entre elles, en l’articulació de l’exposició, l’esglaó posterior a l’obra individual. Aportar les eines als estudiants per a construir aquesta coherència interna que anomenem Relat. La unitat de les obres entre elles. Insistir en la construcció com un projecte que doni eines per el desenvolupament del projecte.

Aquestes eines les podem trobar intensificades en la narrativa convencional, literatura i cinema. De la mateixa manera que la narrativa també troba eines per a construir imatges nítides en l’art contemporani. Retroalimentació. 

Donar eines als estudiants i una metodologia al professorat per a construir el relat.

1. Estratificació del Relat. Relat intern dins l’obra. En una obra d’art hi ha un relat que l’estructura internament. Aquí l’ensenyament a la facultat no presenta cap dèficit.

2. Quan l’artista té una certa quantitat d’obres aquestes s’han d’aglutinar conceptualment, buscar una coherència interna, eliminar peces i fer-ne d’altres per donar una imatge única que estructuri el conjunt. Aquí és on s’ha detectat el dèficit i on es pot incidir per dotat a l’alumne de tècniques que ho facin possible. Aquestes tècniques, com ara la diferenciació entre redundància i repetició, es poden extreure de la literatura.

L’artista produeix fragments, les obres, i després ha d’ajuntar i cohesionar aquests fragments per aconseguir un tot, una unitat. Aquest tot té dos nivells, l’exposició i el tema o camí on s’ha de incidir i explicar-se.

Hi ha una necessitat social del relat. La idea de relat ha irromput a la societat, en tots els seus àmbits, provocant una sèrie de necessitats derivades. Tots els àmbits socials reclamen el seu propi relat. Amb aquest projecte volem elaborar les eines per capacitar la construcció del propi relat. Comencem adreçant-nos a l’estudiant de Belles Arts però ambicionem incidir en altres àmbits socials.

El relat el necessita la persona com a individu fins als grups, la política, la ciència...

Obrir vies d’estructurar, cohesionar professorat UB, connexions entre diferents formes de creació artística i àmbits i facultats UB com BBAA, Institut del Teatre, Escac, i la Facultat de Filologia amb la creació literària que no té, a diferència d'altres països on és habitual en les facultats, un espai propi...

Codi UB: 
GINDOC-UB/164
Coordinació: 
Coll Florit, Antònia
Membres del grup: 
Maria Angeles Viladomiu Canela
Maria Montserrat Lopez Paez
Ascension Garcia Garcia
Matilde Grau Armengol
Isabel Causadias Domingo
Massimo Cova
Luis Eloy Puig Mestres
Eugènia Agustí Camí
Javier Lozano Vilardell
Amparo Sard Valor
Ramón Parramón Arimany
Xavier Ristol Orriols
Antonio Ortega lopez
Cristina Pastó Aguila
Nom llarg: 
NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA
Presentació: 

L'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) té com a objectiu principal potenciar la qualitat i la competitivitat internacional de l’educació superior a tota Europa, mitjançant un canvi en les metodologies docents que centra el procés d'aprenentatge en l'estudiant i en l’assoliment de competències. Així, l’objectiu principal del present grup d’innovació docent és el desenvolupament de noves estratègies d’aprenentatge en Química Analítica, tant presencials com no presencials, que impliquin una major participació i col.laboració entre els estudiants en el seu procés d’aprenentatge i mitjançant la utilització de noves concepcions docents com l’ús de dispositius mòbils, la utilització de l’aula virtual o l’aula invertida, etc. Per descomptat, aquestes estratègies docents hauran d’anar acompanyades d’estratègies d’avaluació adequades que evidenciïn el grau d’assoliment i aprenentatge en competències dels estudiants. Així, aquest objectiu general, es pot resumir en diversos objectius concrets:

•    Desenvolupament de noves metodologies docents que potenciïn l’ús i l’aplicació de les TIC, sobretot dels dispositius mòbils i eines web 2.0, en la nostra activitat docent per garantir el correcte seguiment de l’avaluació continuada de l’estudiant i del seu procés d’aprenentatge, i que ens condueixin a poder realitzar una avaluació veritablement acreditativa de l’assoliment de les competències, a més de facilitar una retroacció activa, àgil i constant amb els estudiants. Aquestes metodologies es poden dissenyar també per permetre una major participació dels estudiants a classe (especialment en grups nombrosos), tant des del punt de vista individual com col.laboratiu.

•    Desenvolupar e implementar estratègies docents basades en les metodologies actives com l’aula invertida, estudi de casos i simulacions. Amb l’ús d’aquest tipus d’estratègies, centrades en l’alumne, participatives i basades en situacions reals que tenen com a característiques la complexitat i variabilitat, es pretén implicar l’alumne en un major grau en el seu aprenentatge i fer que aquest sigui més significatiu i proper a les situacions que després hauran de gestionar, així com acostar el contingut a les vivències dels docents o del propis alumnes. Aquest aprenentatge actiu es fomentarà amb la inclusió de retroacció del professor durant el procés docent i incorporarà també estratègies d’avaluació com a part de la metodologia docent.

Codi UB: 
GINDOC-UB/166
Coordinació: 
Núñez Burcio, Oscar
Membres del grup: 
Miquel Esteban Cortada
José Manuel Díaz Cruz
Jose Francisco García Martínez
Alex Tarancón Sanz
Núria Serrano Plana
Xavier Subirats Vila
Héctor Bagan Navarro
Clara Pérez Ràfols
Jaime Garcia Amorós
Guillem Campmajó Galvan
Javier Saurina Purroy
Sònia Sentellas Minguillón
Julio Bastos Arrieta
Didac Serraïma López
Ana Maria de Juan Capdevila
Cristina Ariño Blasco
Jose Luis Beltran Abadia
Nom llarg: 
GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física
Presentació: 

1.- Dissenyar i implantar metodologies actives per a la implementació de sistemes innovadors d'aprenentatge i a l'avaluació dels continguts i les competències professionals clau en contextos de docència universitària presencial o no presencial (sincrònica o asincrònica) adreçats a la formació del professorat en EF.

2.- Fomentar la creació d'equips docents que coordinin el disseny, la implantació i l'avaluació de l'impacte de les metodologies actives en les assignatures de grau i màster adreçades a la formació del professorat en EF.

3.- Crear un repositori de recursos didàctics i una guia de bones pràctiques docents relacionades amb l'aprenentatge i l'avaluació de continguts i competències professionals clau del professorat en EF mitjançant metodologies actives en docència universitària presencial i no presencial.

4.- Divulgar l'impacte de les experiències d'innovació metodològica dutes a terme en el marc de la formació del professorat en EF.

Codi UB: 
GINDOC-UB/163
Coordinació: 
Braz Vieira, Marcelo
Membres del grup: 
Francesc Buscà Donet
Albert Batalla Flores
Teresa Lleixà Arribas
Marta Capllonch Bujosa
Jordi Calvo Lajusticia
Sergio Moneo Benítez
Anna Castells Molina
Martina Kieling Sebold
Sandra Gallardo Ramírez
Ingrid Lafuente Fons
Marc Franco Sola
Francesc Xavier Baladas Ortíz
Beatriz Rodríguez Martín
Núria Ros García
Gabriel Diaz Cobos
Marc Guillem Molins
Meritxell Arderiu Antonell
Marta Llorach Segala
Joana Niubó Solé
Eric Roig Hierro
Iolanda Vives
Carola Marimom
Maria del Carmen González André
Estratègies de millora/innovació docent: 
Nom llarg: 
Coordinació Pràcticums i TFG Biologia
Presentació: 

L’equip de coordinació dels Practicums i Treball Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Biologia te com a missió gestionar un sistema complex de Pràcticums i TFG, que implica cada curs a uns 500 estudiants dels cinc graus de la Facultat de Biologia i els estudiants del grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Medicina, 500 tutors UB, 200 Tutors en Entitats Externes, 150 Tutors Internacionals i 240 professors formant part de 80 tribunals avaluadors del TFG.

Els objectius de l’equip docent de Coordinació de Practicums i TFG (CBP) són:

(1) Captar i fidelitzar projectes, de recerca a la pròpia Universitat, o en empreses i entitats tant a nivell nacional com internacional,

(2) Assignar Tutors UB i guiar-los en la tutorització de TFGs realitzats en entitats externes,

(3) Orientar i tutoritzar als alumnes adequadament segons els seus interessos professionals;

(4) Desenvolupar eines Moodle útils per a la bona comunicació i gestió dels projectes,

(5) Confeccionar els tribunals de TFG i

(6) Implementar la gestió de la qualitat incloent enquesta de satisfacció dels actors estudiants implicats.

Codi UB: 
GINDOC-UB/165
Coordinació: 
Sauras Yera,Teresa
Membres del grup: 
Silvia Busquets
Francesc Oliva
Marta Camps
Josep Mª de Anta
M. Teresa Blas
Mar Grasa
Carme Marcet
Esther Marrón
M. Dolores Yvorra
Cristina Madrid Xufre
Pilar Fernández Arias
Vanessa Soto Cerrato
Gustavo A.Llorente Cabrera
Nom llarg: 
Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social
Presentació: 

El GID-ATESI és un grup conformat per professionals de la formació en art adscrits a la Universitat de Barcelona, a d’altres institucions d’educació superior i externes, amb interessos comuns vinculats a la transferència del coneixement de creació artística.

Volem potenciar la inclusió de metodologies compromeses com l’Aprenentatge Servei en les distintes assignatures on impartim docència i difondre la necessitat de fer partícip la ciutadania del que ocorre en els centres universitaris. Apostem per apropar-nos des de l’art social a necessitats d’intercanvis amb diversos col·lectius i entitats.

Desitgem recuperar sabers i oficis a partir de l’intercanvi generacional. Ens interessem per generar un art contemporani amb una clara vocació transversal, que parli de realitats properes, ancorat en una actitud activa i reivindicativa vers la situació actual. Traslladem el coneixement après en els laboratoris i cap a col·lectius potencials.

Defensem actuar des del territori per una cultura sostenible i defensar la igualtat, des d’una visió pròxima als conceptes de l’economia feminista, posant en valor aquelles capacitats i tasques que la societat ha denigrat envers certs tipus de productivitat.

Codi UB: 
GINDOC-UB/162
Coordinació: 
Porquer Rigo, Joan Miquel
Membres del grup: 
Aramendía Zuazu, Manuel
Grau Costa, Eulàlia
Asensio Fernández, José Antonio
Civit López, Anaïs
Compte Barceló, Maria Mercè
Cova, Massimo
Fontiveros Sánchez, Manuel
Llobet Sarria, Jasmina Joana
Martínez Arroyo, Andrea
Moretó Alvarado, Laia
Oliva Torres, Sergi
Ortega Cruz, Andrés
Ortega Solano, Julio César
Pacheco Puig, Juan José
Pandis Gallo, Glòria
Povedano Ferre, Rosa
Ricart Ulldemolins, Núria
Romero Pineda, Rafael
Ros Vallverdú, Jaume
Serrano Navamuel, Francisco Javier
Valverde Gefaell, Teresa
ADSCRITS A ALTRES UNIVERSITATS O EXTERNS:
Arregui Pradas, Rocío (Universidad de Sevilla)
Assaleh Assaleh, Mohamed Samir (Universidad de Huelva)
Aznárez López, José Pedro (Universidad de Jaén)
Benticuaga, Juan Román (Universidad de Huelva)
Callejón Chinchilla, Maria Dolores (Universidad de Jaén)
Daroca Musté, Clara (Externa)
Gardés Garnés, Sònia (Externa)
Larroy Larroy, Nieves (Universidad del País Vasco)
López Pérez, Nuria (Universidad de Jaén)
Medel, Maria Begoña (Universidad del País Vasco)
Méndez, Deborah Tatiana (Externa)
Moreno Deamo, Nuria (Externa)
Murcia Artego, Elisa (Externa)
Piñol Torrent, Francesca (Escola Massana, Centre d’Art i Disseny)
Recio Calderó, Ferran (Extern)
Romero González, Antonio Pablo (Universidad Autónoma de Madrid)
Sasiain Camarero-Núñez, Alaitz (Universidad del País Vasco)
Solanilla Roselló, Anna (Institut del Teatre)
Nom llarg: 
Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials
Presentació: 

Promoure metodologies actives d’aprenentatge, estratègies d’avaluació diverses que contribueixin al canvi en la cultura educativa a l’àmbit de l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials.

La nostra llarga experiència en formació docent ens condueix a definir unes línies d'acció molt específiques que deriven del marc general en el qual grup s'ha consolidat.

De forma concreta les propostes d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys són les següents:

1 Aprofundir en l'estratègia de l'aprenentatge per descobriment fomentant l'aprenentatge autònom de l'alumnat en formació mitjançant la relació amb l'entorn més proper;

2 Creació d'intervencions docents breus en les diverses etapes dels ensenyaments de formació del professorat (infantil, primària i secundària) mitjançant la coordinació de l'equip docent del grup de manera interdisciplinària que ha detectat necessitats específiques.

3 Implementació del sistema d'avaluació com a mecanisme d'aprenentatge conscient, permanent i autònom a partir d'instruments diversos i de continuïtat, com ara el portafoli, l'escala d'apreciació, l'autoavaluació i la coavaluació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/161
Coordinació: 
Sáez Rosenkranz, Isidora
Membres del grup: 
Elvira Barriga Ubed
Alba Ambròs Pallarès
Ilaria Bellatti
Concha Fuentes Moreno
Sergio Villanueva Baselga
Tània Martínez Gil
Javier Sanz Aznar
Hibai López
María José Massanet
Lydia Sánchez
Judit Sabido Codina
Núria Gil
Nayra Llonch Molina
Daniel Huertado Torres
Laia Coma Quintana
Judit Arimon Nuevo
Paula Fernández Fernández

Pàgines