BIOERASMUS VIDEO CONTEST 2022

GUANYADOR BIOERASMUS VIDEO CONTEST 2022

1er CONCURS DE VIDEO D’INTERCANVI - BIOERASMUS VIDEO CONTEST 2022

BASES

L’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biologia convoca el 1er Concurs de Videos d’Intercanvi – Bioerasmus UB Video Contest 2022

El concurs s’adreça a estudiants que participen o han participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat el curs 2021-22.

Els objectius d’aquest concurs són:

-          Donar a conèixer la varietat de destins de mobilitat de la Facultat a futurs estudiants de mobilitat

-          Motivar la comunitat universitària a participar en estades acadèmiques a l’estranger per tal de complementar la seva formació acadèmica

-          Projectar els vídeos participants durant les setmanes de Mobilitat Internacional 2022 de la Facultat de Biologia (Tardor 2022).

 

1. Participants

Hi poden participar aquells estudiants matriculats a la UB que participin o hagin participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat el curs 2021-22.

La participació pot ser individual o en grup.

 

2. Requisits

·         Els vídeos han de reflectir algun(s) aspecte(s) de l’experiència de mobilitat del(s) participant(s).

·         Els vídeos han de ser originals i inèdits.

·         A ser possible, els vídeos haurien de ser panoràmics, gravats amb les pantalles horitzontals i amb màxima resolució.

·         No es podran prendre imatges de persones privades sense el seu consentiment.

·         Han de ser majoritàriament gravacions de vídeo (no es podran presentar únicament muntatges de fotografies).

·         La durada mínima será d’ 1 minut, i máxima de 3 minuts.

·         Els videos s’enviaran en format MP4.

·         En cas d’incloure banda sonora, aquesta ha de ser lliure de drets o caldrà disposar de l’autorització explícita del propietari dels drets per a la seva utilització.

·         Els arxius no podrán superar els 50 MB de capacitat i s’han d’enviar per WeTransfer https://wetransfer.com/a ori-bio@ub.edu.

·         Es descartaran tots aquells vídeos que continguin escenes violentes, sexistes, racistes, o que vulnerin els drets fonamentals de les persones.

·         Cal contextualitzar el vídeo i enviar la següent informació :

o   Un títol del vídeo

o   Una breu descripció (1-2 línies)

o   Nom i cognoms del(s) participant(s)

 

3.Terminis

El termini de presentació de vídeos comença comença el 7 de juny de 2022 i acaba el 7 de juliol, ambdós inclosos.

 

4. Presentació

Els vídeos s’hauran d’enviar en format MP4 per WeTransfer https://wetransfer.com/a ori-bio@ub.edu, indicant al “title” BIOERASMUS VIDEO CONTEST 2022 i a “message” la informació que contextualitza el vídeo.

Totes els vídeos rebuts es publicaran al web de l’ORI (ub.edu/ori-bio).

 

5. Premis

Un primer premi de 100 € (val regal)

Un segon premi de 75 € (val regal)

(Els premis podran ser declarats deserts pel Jurat)

 

6.Veredicte i lliurament de premis

Un Jurat format per membres de la Facultat de Biologia escollirà el vídeo guanyador.

El Jurat farà públic el seu veredicte el dijous dia 14 de juliol del 2022 a les 19:00 a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia en un acte on es visionaran els vídeos presentats al concurs i es lliuraran els premis.

 

7. Informació addicional

•   Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright dels seus vídeos i en conseqüència tenir els drets d'autor i els drets d'imatge, i autoritzen a l’ORI a fer-ne difusió

• La UB s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.

•  Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor per la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges i mitjans audiovisuals i informàtics.
•  Pel sol fet de prendre part, els participants accepten les condicions d'aquestes bases i es comprometen a respectar-les.