BIOERASMUS PHOTO CONTEST 2023

5è CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INTERCANVI –

BIOERASMUS PHOTO CONTEST 2023

 

BASES

 

L’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biologia convoca el 5è Concurs de Fotografia d’Intercanvi – Bioerasmus UB Photo Contest 2023

El concurs s’adreça a estudiants que participen o han participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat durant el curs 2022-23.

Els objectius d’aquest concurs són:

-          Donar a conèixer la varietat de destins de mobilitat de la Facultat de Biologia a futurs estudiants de mobilitat

-          Mostrar com l’experiència de mobilitat és també una bona oportunitat per visitar espais naturals i urbans únics als països de destí

-          Motivar la comunitat universitària a participar en estades acadèmiques a l’estranger per tal de complementar la seva formació acadèmica

-          Donar a conèixer el compte d’Instagram de l’ORI de Biologia (@ori_bio) als estudiants de la Facultat i incentivar-los a que també comparteixin moments de la seva estada amb l’ORI

-          Exposar les fotografies presentades al concurs durant les setmanes de Mobilitat Internacional 2023 de la Facultat de Biologia (Tardor 2023).

 

1. Participants

Hi poden participar aquells estudiants matriculats a la UB que participin o hagin participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat el curs 2022-23.

Hi ha dues categories per a participar:

1-      Paisatges/Viatges

2-      “Erasmus Life”

Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotografies en cadascuna de les categories.

2. Requisits

·         Les fotografies han de ser originals i exclusives de l'autor, i han d’haver estat fetes durant el període de mobilitat de l’estudiant.

·         Hi ha dues categories per a participar:

A)     Paisatges/Viatges: ensenyeu-nos un paisatge del país de destí, d’una activitat, d’una sortida.......

B)     “Erasmus Life”: mostreu activitats que feu, la Universitat, residència, laboratori....

·         Cal contextualitzar la imatge i acompanyar-la de:

o   Nom i cognoms del participant

o   Títol

o   Una breu descripció (1-2 línies), indicant el lloc on ha estat feta

o   Categoria en la que participa (Paisatges/Viatges o “Erasmus Life”)

 

3. Terminis

El termini de presentació de fotografies comença el 15 de maig i acaba el 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

 

4. Presentació

Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies en cadascuna de les categories. Les imatges es poden presentar per dues vies:

-          Per Instagram, amb l’etiqueta #BioerasmusUB23. Cal indicar el títol de la fotografia, el lloc on ha estat feta, una breu descripció, el nom de l’autor i la categoria en la que participa.

-          Per e-mail, indicant el mateix, a ori-bio@ub.edu, amb l’assumpte: BIOERASMUS PHOTO CONTEST 2023.

Totes les fotografies rebudes es publicaran al compte d’Instagram de l’ORI de Biologia @ori-bio.

 

5. Premis

Categoria Paisatges/Viatges

•  Un primer premi de 100 € (val regal)

Categoria “Erasmus Life”

•  Un primer premi de 100 € (val regal)

 

6. Veredicte i lliurament de premis

D’entre les 10 fotografies més votades (amb més likes el dia 10 de juliol a les 23:59) de cada categoria publicades al compte de l’ORI-BIO, un Jurat format per membres de la Facultat de Biologia (amb experts en fotografia) n’escollirà les guanyadores.

El Jurat farà públic el seu veredicte el dijous dia 13 de juliol del 2023 a les 18:00 a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia en un acte on es visionaran les fotografies presentades al concurs i es lliuraran els premis.

 

7. Informació addicional

·      Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir els drets d'autor i els drets d'imatge, i autoritzen a l’ORI a fer-ne difusió

·      La UB s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.

·      Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor per la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges i mitjans audiovisuals i informàtics.

·      Pel sol fet de prendre part, els participants accepten les condicions d'aquestes bases i es comprometen a respectar-les.