Informes de Seguiment

Seguiment posterior al 2020

A partir de l'any 2020, el seguiment les titulacions es fa a través dels informes de gestió i de seguiment de facultat, conjuntament amb la revisió del pla director, el quadre de comandaments i el SAIQU (com s'especifica al PEQ 003 Seguiment de la Facultat)

La titulacions inclosa en aquest informe de seguiment és el Màster d'Empresa Internacional

Informe de seguiment de centre 2019

Les titulacions incloses en aquest informe de seguiment són:

 • Grau d’Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau d'Economia
 • Grau d'Estadística
 • Grau de Sociologia
 • Màster de Ciències Actuarials i Financeres
 • Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica
 • Màster de Gestió Cultural
 • Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Màster de Recerca en Empresa
 • Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
 • Màster d'Història Econòmica
 • Màster d'Economia
 • Màster d'Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics
 • Màster d'Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics
 • Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport

 

Informe de seguiment de centre 2018

Les titulacions incloses en aquest informe de seguiment són:

 • Grau d'Empresa Internacional
 • Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

 

Informe de seguiment de centre 2017

Comparteix-ho: