XXIX Premi Carme Serrallonga a la qualitat comunicativa
Edició de 2022

La Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona convoca la 29a edició del Premi Carme Serrallonga.

En record de la filòloga Carme Serrallonga i Calafell (1909-1997) i posant l’èmfasi en la seva exemplaritat com a professora i traductora, fidel a la seva llengua però oberta a totes les altres, i gran amant del multilingüisme, a més d’haver estar una incansable defensora de l’ensenyament en català durant el franquisme, aquest premi vol reconèixer aquells estudiants que proposin raonadament una organització que hagi destacat per la seva política comunicativa exemplar.

Entenem que una política comunicativa és exemplar —tant oralment com per escrit—, i dins del marc legal que correspongui, quan transmet missatges clars, no discriminatoris i accessibles que permeten la participació democràtica de qualsevol ciutadà.

Són exemples de política lingüística democràtica l’ús de formes no discriminatòries envers algun sector de població determinat (sobretot les minories de qualsevol tipus); el reconeixement públic de llengües de la ciutadania; els textos ben a l’abast en els registres administratius; els usos en l’atenció al públic i en els webs o plataformes digitals; o la tria de candidats multilingües en la contractació de personal.

Es valorarà sobretot aquella política comunicativa que s’atreveixi i s’arrisqui a anar més enllà del que estableix la normativa legal. A més, el redactat de la proposta haurà de ser adequat, coherent, cohesiu i correcte.

vinyeta Requisits dels participants i documentació
Aquest premi s’adreça a tots els estudiants universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats de les terres de parla catalana.

Així mateix, els treballs poden ser tramesos per una o més persones (tres com a màxim).

Els textos han de ser argumentatius, escrits en català, d’un màxim de cinc planes i hauran de presentar materials gràfics i visuals que justifiquin la proposta. Tots els documents s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica xdfilologia@ub.edu en format PDF i amb l’assumpte «Premi Carme Serrallonga».

El format del text serà el següent: font 11 o 12 punts, marges de 2 cm. S’hi poden incloure imatges, taules, etc.

Els textos a concurs s’hauran d’acompanyar amb el pseudònim o pseudònims de la persona o persones candidates. El nom d’aquest text adjunt al correu s’haurà d’etiquetar amb el nom del text.

En un altre document adjunt al mateix correu enviat, en format PDF, es recolliran les dades següents: el pseudònim o pseudònims de la persona o persones candidates; nom i cognoms de la persona o persones candidates; telèfon i adreça de correu electrònic de contacte. El nom d’aquest altre adjunt haurà de ser el pseudònim o pseudònims de la persona o persones candidates.

Les persones que hi participin es responsabilitzen dels continguts dels seus textos i en garanteixen l’autoria. La Universitat de Barcelona queda, per tant, exonerada de tota responsabilitat.

vinyeta Termini de presentació
Fins al divendres 1 dabril de 2022
Correu de lliurament: xdfilologia@ub.edu

vinyeta Dotació

Els treballs guanyadors es publicaran al Dipòsit digital de la UB, segons el procediment vigent.

vinyeta Membres del jurat

vinyeta Data de lliurament del premi
El veredicte del jurat i la data concreta per a l’acte de lliurament del premi sanunciaran oportunament.

vinyeta Drets de propietat intel·lectual
Les persones interessades a participar en aquest premi, pel simple fet d’enviar-hi els seus textos, autoritzen la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB a difondre’ls o a publicar-los en relació amb activitats promocionals i de publicitat del concurs, sense cap limitació temporal o territorial. En cas que l’organització vulgui fer servir les obres presentades a concurs fora d’aquest àmbit, sol·licitarà l’autorització per fer-ho, sense que els autors tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació a canvi.

vinyeta Protecció de dades
Les dades facilitades pels concursants seran tractades tenint en compte les lleis de protecció de dades i es faran servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en cas que siguin els guanyadors.

La participació en la convocatòria implica l’acceptació de les bases i del veredicte del jurat.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Filologia i Comunicació
Delegat del rector per a la política lingüística i publicacions

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i Comunicació
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
xdfilologia@ub.edu