La Universitat de Barcelona disposa d'un sistema estandaritzat d'enquestes sobre la satisfacció dels estudiants sobre les assignatures cursades i el seu professorat, la satisfacció dels estudiants graduats sobre la satisfacció sobre els serveis, activitats i instal·lacions de la UB i els seus centres.

 

Enquestes d'opinió als nous estudiants

Nous estudiants de Grau:

 

Nous estudiants de Màster:

 

Enquestes als graduats i graduades

Satisfacció dels graduats i graduades per centre:
2015 - 2016 - 2017

Satisfacció dels graduats i graduades per ensenyament: 
2015 - 2016 - 2017

Informes globals de resultats de satisfacció de graduats i graduades:
2015 - 2016 - 2017

 

Enquestes als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB

Informe global UB: 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Informe per centres: 2015 - 2016 - 2017

Informe comparatiu per Facultats: 2017 - 2018

 

La Facultat disposa també d'una bústia per recollir les queixes i suggeriments.