Indicadors de satisfacció

La Universitat de Barcelona disposa d'un sistema estandaritzat d'enquestes sobre la satisfacció dels estudiants sobre les assignatures cursades i el seu professorat, la satisfacció dels estudiants graduats i sobre la satisfacció dels serveis, activitats i instal·lacions de la UB i els seus centres.

Enquestes d'opinió dels estudiants sobre professorat i assignatures (informes agregats)

Enquestes als estudiants sobre la docència rebuda. L'opinió dels estudiants és un element clau per millorar els nostres ensenyaments i la qualitat de la docència.

Enquestes als graduats i graduades

L'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de graus i màsters universitaris, recull l'opinió dels recent titulats sobre els estudis cursats a la Universitat de Barcelona. 

  • Graus

2015

2016

2017

2018

2019

  • Màsters

2018

2019

  • Graus

2015

2016

2017

2018

2019

  • Màsters

2018

2019

Enquestes als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB

L'enquesta de serveis, activitats i instal·lacions s'adreça als estudiants de grau, màster i als investigadors en formació i recull la seva valoració sobre el conjunt de serveis, generals i de centre, i d'instal·lacions i activitats posades a disposició de l'alumnat.

Comparteix-ho: