Projectes concedits (PID)

Títol Coordinació Codi Estat
Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals Diego Garrido Martin 2022PID-UB/031
Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat Adrien Faure Carvallo 2022PID-UB/036 Actiu
Contribució a l’ aprenentatge autònom amb la resolució de preguntes de qüestionaris de Matemàtiques per als graus d’ADE i Economia. Anna Castañer Garriga 2022PMD-UB/023 Actiu
La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària. Gabriela Gómez Zepeda 2022PMD-UB/022 Actiu
Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge Josep Garcia Valero 2022PMD-UB/021 Actiu
L’arxiu ve a l’aula. Construint arxius històrics escolars pel treball competencial del futur professorat Isidora V. Saez Rosenkranz 2022PMD-UB/020 Actiu
Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, aminoàcids, lípids, enzims, transportadors i receptors Josep Joan Centelles Serra 2022PMD-UB/019 Actiu
Aplicant els conceptes químics teòrics per entendre els grans processos que es donen al planeta Terra, als graus de Ciències del Mar i de Geologia. Cristina Domènech Orti 2022PMD-UB/018 Actiu
Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu en grups nombrosos per afavorir la participació activa dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II Stefania Vichi 2022PMD-UB/017 Actiu
Actualització i millora d'una simulació pràctica per a potenciar les competències en farmacoterapèutica d'alumnes de Farmàcia Mercè Pallàs Lliberia 2022PMD-UB/016 Actiu
ABP a l'assignatura d'Enginyeria Genètica: Disseny d’una vacuna contra el SARS-Cov-2 Joana Fort Baixeras 2022PMD-UB/015 Actiu
Aprenentatge basat en entorns virtuals: utilització de laboratoris virtuals com a eina d’aprenentatge Ekaitz Errasti Murugarren 2022PID-UB/040 Actiu
VIVAS (Visual, Interseccional, Vivencial, Artística y Social): imágenes con perspectiva de género para una formación del profesorado creativa y empoderadora Elvira Barriga Ubed 2022PID-UB/039 Actiu
Stat-bot. Xatejant Estadística Esteban Vegas Lozano 2022PID-UB/038 Actiu
Simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les tècniques d’auditoria Àngels Sahuquillo Estrugo 2022PID-UB/037 Actiu
Pensament crític i llenguatge en entorns digitals Jaume Batlle Rodriguez 2022PID-UB/035 Actiu
Let’s Play Vascular Surgery! Gamificació aplicada a l’assignatura d’Angiologia i Cirurgia Vascular Elena Iborra Ortega 2022PID-UB/033 Actiu
Investigar en cultura en el Grado de Pedagogía y Educación Social Raul Navarro Zarate 2022PID-UB/032 Actiu
DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des de la Facultat d’Educació Isaac Calduch Pérez 2022PID-UB/030 Actiu
CONCURS DE CONTACONTES. Una proposta d’innovació docent per a la millora de les competències transversals de futurs mestres. Elisabet Contreras Barcelo 2022PID-UB/029 Actiu
Apropant la professió a l’aula: estudi de cas per a la comparació de resultats entre laboratoris Susana Amézqueta Perez 2022PID-UB/028 Actiu
"Yo, el Estado": docencia a través del estudio de caso en dos asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública Rosa Ana Alija Fernandez 2022PID-UB/027 Actiu
Simulació per al desenvolupament de competències transversals. Una experiència d’innovació docent en el Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes Nùria Serrat Antolí 2022PID-UB/023 Actiu
Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el grau de Gestió i Administració Pública Marina Solé Català 2022PID-UB/018 Actiu
El treball de recerca com a mètode d’aprenentatge tranversal en el grau de sociologia Montserrat Simó Solsona 2022PID-UB/015 Actiu
Gamificació amb eines web en assignatures quantitatives i de gestió del risc Ana Maria Perez Marin 2022PID-UB/019 Actiu
ÉS LA MACROECONOMIA NEUTRAL AL GÈNERE?. Incorporant les ulleres violeta per visibilizar l'invisible Maria Teresa Bartual Figueras 2022PID-UB/016 Actiu
Afavorint un paper actiu i protagonista de l’alumnat en el procés d’aprenentatge de l’assignatura optativa Materials Inorgànics del Grau de Química Albert Figuerola Silvestre 2022PID-UB/013 Actiu
Introducció del role-playing per a la millora de la capacitat comunicativa Octavi Camps Font 2022PID-UB/025 Actiu
La pràctica reflexiva com eina d’aprenentatge i millora de les competències professionals per la construcció de coneixement en el Grau en Treball Social. Maria Antonia Buenaventura Rubio 2022PID-UB/021 Actiu
Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent Salvador Oriola Requena 2022PID-UB/014 Actiu
Portafoli electrònic de casos clínics en Cirurgia Bucal i Implantologia. Rui Barbosa de Figueiredo 2022PID-UB/022 Actiu
Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la era post-pandèmia Teresa Vinuesa Aumedes 2022PID-UB/017 Actiu
Disseny i implementació d’activitats gamificades a assignatures bàsiques de Química Analítica Héctor Bagán Navarro 2022PID-UB/024 Actiu
Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió de les fonts teòriques Toni Sangrà Boladeres 2022PID-UB/012 Actiu
La lectio, la questio i la disputatio per fomentar l’esperit crític i la capacitat dialèctica Ferran Sanchez Margalef 2022PID-UB/011 Actiu
La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en graus i màsters universitaris en Psicologia i Educació Marina Romeo Delgado 2022PID-UB/010 Actiu
La competència 'comunicació oral' com a peça fonamental en la transferència de coneixement per part de l'alumnat del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenala públic no especialitzat (alumnat de la Universitat de l'Experiència) Marta Bueno Salinas 2022PID-UB/009 Actiu
Implementant un joc d'aula inversa Patrícia García-Durán Huet 2022PID-UB/008 Actiu
Implementació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge en context universitari per a promoure’n l’ús i la comprensió en estudiants d’educació infantil i primària Cristina Mumbardó Adam 2022PID-UB/007 Actiu
Foment de les competències transversals en l’entorn de la Instrumentació Virtual (FoCoEnVirtual) Albert Alvarez Carulla 2022PID-UB/006 Actiu
Aprenentatge de l’alumnat amb estudi de casos per a la detecció i intervenció en violència masclista en el Pràcticum del Grau d’Infermeria. Helena Viñas-Llebot 2022PID-UB/002 Actiu
Desenvolupament de competències professionalitzadores dels estudiants en Química Analítica mitjançant la incorporació del Disseny Universal d’Aprenentatge en estratègies actives d’Ensenyament/Aprenentatge. Oscar Núñez Burcio 2022PID-UB/004 Actiu
De l’error a l’encert: millora de l’aprenentatge de destreses en laboratoris de Química Analítica Clara Pérez Ràfols 2022PID-UB/003 Actiu
Disseny d’un programa formatiu per a la millora de les competències i habilitats en la preparació i conducció de presentacions orals en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Maria Perez Bosch 2022PID-UB/005 Actiu
Aprendre a Través de l’EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra ATEMCO Patricia Cabello López 2022PID-UB/001 Actiu
Disseny i implementació d’un sistema d’autogestió del procés d’aprenentatge i rúbrica d’autoavaluació Maite Barrios Cerrejón 2022PID-UB/026 Actiu
Aula Virtual Activa de Química Física III Mercè Deumal i Solé 2022PMD-UB/001 Actiu
Construcció de xarxes bibliomètriques per al desenvolupament de seminaris aplicats a l'estudi de Microbiologia a Podologia Paula Andrea Espinal Marín 2022PMD-UB/002 Actiu
I Fira virtual de microbiologia en l’àmbit de la infermeria Ester Fuste Dominguez 2022PMD-UB/003 Actiu
Millora de l’aprenentatge autònom en l’assignatura Dissenys de Recerca mitjançant material audiovisual: desenvolupament, implementació i avaluació Maria Isabel Núñez Peña 2022PMD-UB/005 Actiu
Open Learning Resources: Creació d'un canal de Youtube per a l'anàlisi psicomètrica amb Jamovi Georgina Guilera Ferré 2022PMD-UB/006 Actiu
El portafolis de pràctiques com a eina de reflexió i desenvolupament dels resultats d’aprenentatge de competències professionals i personals Cristina Roy Perez 2022PMD-UB/007 Actiu
Lliçons audiovisuals en Moodle per a l’aprenentatge autònom en el laboratori d’electromagnetisme Juan Marcos Fernandez Pradas 2022PMD-UB/008 Actiu
Avaluació continua de les practiques clíniques mitjançant rúbriques i diari reflexiu. Eduard Valmaseda Castellon 2022PMD-UB/009 Actiu
Cultura intergeneracional de la clínica d’economia familiar i social del Projecte dret al Dret. Aplicació als TFG del doble grau d’ADE-Dret. Cristina Poblet Farres 2022PMD-UB/010 Actiu
Implementació de simulacions interactives de física bàsica Jaume Guasch Inglada 2022PMD-UB/011 Actiu
Aprenentatge Actiu en la Química Física 2 Fermin Huarte Larrañaga 2022PMD-UB/014 Actiu
Implementación de un protocolo para mejorar la evaluación formativa y acreditativa en psicología social basada en pruebas de opción múltiple. Omar Saldaña Tops 2022PMD-UB/004 Actiu