Projectes concedits (PID)

Títol Coordinació Codi Estat
Disseny d’un programa formatiu per a la millora de les competències i habilitats en la preparació i conducció de presentacions orals en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Maria Perez Bosch 2022PID-UB/005 Actiu
Feedback interactiu i autoregulació de l’aprenentatge a una assignatura de primer curs del Grau de Farmàcia Anna Nardi Ricart 2021PID-UB/022 Actiu
Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia F. JAVIER PALOMER TARRIDAS 2020PID-UB/042 Actiu
Histozoomer JORDI VILAPLANA HORTENSI 2020PID-UB/034 Actiu
“ImmunoEscapeRoom 2.0”: enigma a la xarxa M.JOSE RODRIGUEZ LAGUNAS 2020PID-UB/027 Actiu
SLIDE-4-U: Construcció de la classe a través de les diapositives explicades pels estudiants Francisco José Pérez Cano, Malen Massot Cladera 2020PID-UB/023 Actiu
PRACTIC-HEM: de l’aprenentatge dirigit i presencial a l’aprenentatge autònom i virtual MARGARIDA CASTELL ESCUER 2020PID-UB/018 Actiu
Farmacologia de Recerca i Innovació Fernández Dueñas, Victor 2019PID-UB/015 Actiu
Aproximació a la professió en una assignatura de primer curs del grau de Farmàcia JUAN SIMON PALLISE 2021PID-UB/017 Finalitzat
Aplicació de metodologies d’aprenentatge no presencial a pràctiques de laboratori químic. Alba Tres Oliver 2021PID-UB/002 Finalitzat
Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari Elena Sanchez Lopez 2020PID-UB/033 Finalitzat
Desenvolupament i avaluació d’un cas pràctic integrador i transversal al Màster Universitari de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments Elena Sanchez Lopez 2020PID-UB/016 Finalitzat
Implementació de la ludificació com a eina de millora de l’assignatura de química dels aliments a través d’un entorn personal d’aprenentatge interactiu: incorporació de l’eina H5p. Anna Tresserra Rimbau 2020PID-UB/010 Finalitzat
Millora del rendiment dels estudiants de Fisiologia i Fisiopatologia del grau de Farmàcia a través de l’aprenentatge pràctic. Cambras Riu, Trinitat 2019PID-UB/039 Finalitzat
Dels coneixements a les competències a través de l'estudi de casos Amat Miralles, Concepció 2019PID-UB/023 Finalitzat
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES A LAS ASIGNATURAS DE PRACTICAS EXTERNAS DEL GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Y DEL MÁSTER DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE ALIMENTOS Llorach Asuncion, Rafael 2019PID-UB/008 Finalitzat
MILLORANT COMPETÈNCIES DELS FUTURS TÈCNICS FARMACÈUTICS D'INDUSTRIA: QUALITAT TOTAL I ZERO ERRADES Garcia Montoya, Encarnacion 2019PID-UB/003 Finalitzat
DISSENY D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE BASADES EN LA SIMULACIÓ A LA MATÈRIA DIETOTERÀPIA Urpi Sarda, Mireia 2019PID-UB/006 Finalitzat
REPLANTEJAMENT DEL DISSENY I SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Pérez Bosch, Maria 2019PID-UB/010 Finalitzat
“ImmunoEscapeRoom”: fins que no n’aprenguis, no en sortiràs Rodríguez Lagunas, Maria José 2018PID-UB/019 Finalitzat
Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la salut Blanche Verges, César 2018PID-UB/034 Finalitzat
Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe Pérez Cano, Francisco Jose 2018PID-UB/032 Finalitzat
ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT Serrano Plana, Nuria 2018PID-UB/029 Finalitzat
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE 2017PID-UB/026 Finalitzat
Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I HALBAUT BELLOWA, LYDA 2017PID-UB/003 Finalitzat
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA URPI SARDA, MIREIA 2017PID-UB/007 Finalitzat
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Simon Pallisé, Joan 2016PID-UB/030 Finalitzat
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian 2016PID-UB/014 Finalitzat
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Benedi Gonzalez, Carles 2015PID-UB/041 Finalitzat
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Perez Cano, Francisco Jose 2015PID-UB/040 Finalitzat
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2015PID-UB/039 Finalitzat
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Pubill Sanchez, David 2015PID-UB/031 Finalitzat
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Modamio Charles, M. Pilar 2015PID-UB/027 Finalitzat
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Morin Fraile,Victòria 2015PID-UB/150 Finalitzat
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Domenech Cabrera, Oscar 2015PID-UB/018 Finalitzat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia 2015PID-UB/020 Finalitzat
“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica Simon Pallise, Juan 2014PID-UB/054 Finalitzat
Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant Girona Brumos, Ma. Victoria 2014PID-UB/070 Finalitzat
Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2014PID-UB/050 Finalitzat
Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals Prat Aixela, Josefa 2014PID-UB/049 Finalitzat
Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia Amat Miralles, Concepcio 2014PID-UB/040 Finalitzat
Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, María Carmen 2014PID-UB/017 Finalitzat
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2013PID-UB/009 Finalitzat
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Pérez Cano,Francisco José 2013PID-UB/010 Finalitzat
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Campanera Alsina, Josep Maria 2014PID-UB/020 Finalitzat
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Mitjans Arnal, Montserrat 2014PID-UB/011 Finalitzat
Histoflash II Vilaplana Hortensi,Jordi 2014PID-UB/012 Finalitzat
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles 2014PID-UB/010 Finalitzat
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Modamio Charles, M. Pilar 2014PID-UB/022 Finalitzat
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat 2012PID-UB/157 Finalitzat