Projectes concedits (PID)

Títol Coordinació Codiordenació descendent Estat
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES A LAS ASIGNATURAS DE PRACTICAS EXTERNAS DEL GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Y DEL MÁSTER DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE ALIMENTOS Llorach Asuncion, Rafael 2019PID-UB/008 Finalitzat
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat 2012PID-UB/157 Finalitzat
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2013PID-UB/009 Finalitzat
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Pérez Cano,Francisco José 2013PID-UB/010 Finalitzat
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles 2014PID-UB/010 Finalitzat
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Mitjans Arnal, Montserrat 2014PID-UB/011 Finalitzat
Histoflash II Vilaplana Hortensi,Jordi 2014PID-UB/012 Finalitzat
Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, María Carmen 2014PID-UB/017 Finalitzat
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Campanera Alsina, Josep Maria 2014PID-UB/020 Finalitzat
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Modamio Charles, M. Pilar 2014PID-UB/022 Finalitzat
Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia Amat Miralles, Concepcio 2014PID-UB/040 Finalitzat
Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals Prat Aixela, Josefa 2014PID-UB/049 Finalitzat
Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2014PID-UB/050 Finalitzat
“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica Simon Pallise, Juan 2014PID-UB/054 Finalitzat
Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant Girona Brumos, Ma. Victoria 2014PID-UB/070 Finalitzat
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Domenech Cabrera, Oscar 2015PID-UB/018 Finalitzat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia 2015PID-UB/020 Finalitzat
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Modamio Charles, M. Pilar 2015PID-UB/027 Finalitzat
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Pubill Sanchez, David 2015PID-UB/031 Finalitzat
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2015PID-UB/039 Finalitzat
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Perez Cano, Francisco Jose 2015PID-UB/040 Finalitzat
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Benedi Gonzalez, Carles 2015PID-UB/041 Finalitzat
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Morin Fraile,Victòria 2015PID-UB/150 Finalitzat
Estàs preparat per treballar en el laboratori? Prat Aixela, Josefa 2016PID-UB/002 Finalitzat
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian 2016PID-UB/014 Finalitzat
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Simon Pallisé, Joan 2016PID-UB/030 Finalitzat
Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I HALBAUT BELLOWA, LYDA 2017PID-UB/003 Finalitzat
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA URPI SARDA, MIREIA 2017PID-UB/007 Finalitzat
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE 2017PID-UB/026 Finalitzat
“ImmunoEscapeRoom”: fins que no n’aprenguis, no en sortiràs Rodríguez Lagunas, Maria José 2018PID-UB/019 Finalitzat
ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT Serrano Plana, Nuria 2018PID-UB/029 Finalitzat
Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe Pérez Cano, Francisco Jose 2018PID-UB/032 Finalitzat
Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la salut Blanche Verges, César 2018PID-UB/034 Finalitzat
MILLORANT COMPETÈNCIES DELS FUTURS TÈCNICS FARMACÈUTICS D'INDUSTRIA: QUALITAT TOTAL I ZERO ERRADES Garcia Montoya, Encarnacion 2019PID-UB/003 Finalitzat
DISSENY D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE BASADES EN LA SIMULACIÓ A LA MATÈRIA DIETOTERÀPIA Urpi Sarda, Mireia 2019PID-UB/006 Finalitzat
REPLANTEJAMENT DEL DISSENY I SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Pérez Bosch, Maria 2019PID-UB/010 Finalitzat
Farmacologia de Recerca i Innovació Fernández Dueñas, Victor 2019PID-UB/015 Actiu
Dels coneixements a les competències a través de l'estudi de casos Amat Miralles, Concepció 2019PID-UB/023 Finalitzat
Millora del rendiment dels estudiants de Fisiologia i Fisiopatologia del grau de Farmàcia a través de l’aprenentatge pràctic. Cambras Riu, Trinitat 2019PID-UB/039 Finalitzat
Implementació de la ludificació com a eina de millora de l’assignatura de química dels aliments a través d’un entorn personal d’aprenentatge interactiu: incorporació de l’eina H5p. Anna Tresserra Rimbau 2020PID-UB/010 Finalitzat
Desenvolupament i avaluació d’un cas pràctic integrador i transversal al Màster Universitari de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments Elena Sanchez Lopez 2020PID-UB/016 Finalitzat
PRACTIC-HEM: de l’aprenentatge dirigit i presencial a l’aprenentatge autònom i virtual MARGARIDA CASTELL ESCUER 2020PID-UB/018 Finalitzat
SLIDE-4-U: Construcció de la classe a través de les diapositives explicades pels estudiants Francisco José Pérez Cano 2020PID-UB/023 Finalitzat
“ImmunoEscapeRoom 2.0”: enigma a la xarxa M.JOSE RODRIGUEZ LAGUNAS 2020PID-UB/027 Actiu
Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari Elena Sanchez Lopez 2020PID-UB/033 Finalitzat
Histozoomer JORDI VILAPLANA HORTENSI 2020PID-UB/034 Finalitzat
Utilització d’una eina de gamificació virtual per a la consolidació i integració de coneixements essencials en Farmacologia F. JAVIER PALOMER TARRIDAS 2020PID-UB/042 Finalitzat
Aplicació de metodologies d’aprenentatge no presencial a pràctiques de laboratori químic. Alba Tres Oliver 2021PID-UB/002 Finalitzat
Aproximació a la professió en una assignatura de primer curs del grau de Farmàcia JUAN SIMON PALLISE 2021PID-UB/017 Finalitzat
Feedback interactiu i autoregulació de l’aprenentatge a una assignatura de primer curs del Grau de Farmàcia Anna Nardi Ricart 2021PID-UB/022 Actiu
Disseny d’un programa formatiu per a la millora de les competències i habilitats en la preparació i conducció de presentacions orals en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Maria Perez Bosch 2022PID-UB/005 Actiu
Actualització i millora d'una simulació pràctica per a potenciar les competències en farmacoterapèutica d'alumnes de Farmàcia Mercè Pallàs Lliberia 2022PMD-UB/016 Actiu
Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu en grups nombrosos per afavorir la participació activa dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II Stefania Vichi 2022PMD-UB/017 Actiu
Equip Docent vs. Intel·ligència artificial FRANCISCO JOSE PEREZ CANO 2023PID-UB/011 Actiu
Millora de la capacitat comunicativa dels estudiants del Màster de Seguretat Alimentària mitjançant el procés d’organització d’un congrés científic en el marc de l’assignatura del TFM Oriol Comas Baste 2023PID-UB/013 Actiu
ACOE en Farmàcia Assistencial: disseny, posada a punt i validació CECILIA FERNANDEZ LASTRA 2023PMD-UB/007 Actiu