Plans Estudis de Llicenciatura

Assignatures de primer cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111000
Antropologia Filosòfica I F. Pereña
A1
111000
Antropologia Filosòfica I A. González
A2
111000
Antropologia Filosòfica I A. Gonzalez
B1
111002
Ètica I B. Roman
A1
111002
Ètica I M. Mauri
A2
111002
Ètica I N. Bilbeny
B1
111004
Introducció a la Lògica I E. Casanovas
A1
111004
Introducció a la Lògica I I. Jané
A2
111004
Introducció a la Lògica I N. Castells
B1
111006
Filosofia del Llenguatge I J. Macià
A1
111006
Filosofia del Llenguatge I M. Campos
A2
111006
Filosofia del Llenguatge I J. Macià
B1
111008
Història de la Filosofia Antiga I A. Alegre
A1
111008
Història de la Filosofia Antiga I L. Bredlow
A2
111008
Història de la Filosofia Antiga I I. Méndez
B1
111010
Història de la Filosofia Moderna I J.M. Bech
A1
111010
Història de la Filosofia Moderna I A. Mumbrú
A2
111010
Història de la Filosofia Moderna I L. Bredlow
B1
111012
Teoria del Coneixement I M. Anglés
A1
111012
Teoria del Coneixement I J.L. Arce
A2
111012
Teoria del Coneixement I M. Anglés
B1
111024
Filosofia de la Cultura I J. Mascaró
A1
111024
Filosofia de la Cultura I A. Bidon-Chanal
B1
111026
Teories Ètiques I B. Román
A1
111028
Filosofia Social I J. Montserrat
A1
111030
Història de la Filosofia Medieval I M. Candel
A1
111030
Història de la Filosofia Medieval I A. Grau
B1
111032
Història de la Filosofia del Renaixement I M.A. Granada
A1
111032
Història de la Filosofia del Renaixement I R. Rius
B1
111034
Lògica I C. Badesa
A1
111036
Història de la Ciència I A. Beltrán
A1
111036
Història de la Ciència I A. Beltrán
B1
111038
Filosofia de la Naturalesa I A. Prevosti
A1
111038
Filosofia de la Naturalesa I M. Noguera
B1
111040
Filosofia de la Història I M. Crespín
A1
111040
Filosofia de la Història I F. Birulés
B1
       

 

Segon semestre:

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111001 Antropologia Filosòfica II F. Pereña A1
111001 Antropologia Filosòfica II A. González A2
111001 Antropologia Filosòfica II O. Piulats B1
111003 Ètica II M. Boladeras A1
111003 Ètica II M. Mauri A2
111003 Ètica II N. Bilbeny B1
111005 Introducció a la Lògica II E. Casanovas A1
111005 Introducció a la Lògica II I. Jané A2
111005 Introducció a la Lògica II D. Palacin A3
111005 Introducció a la Lògica II D. Palacin B1
111007 Filosofia del Llenguatge II M. Pérez Otero A1
111007 Filosofia del Llenguatge II M. Campos A2
111007 Filosofia del Llenguatge II M. Campdelacreu B1
111009 Història de la Filosofia Antiga II A. Alegre A1
111009 Història de la Filosofia Antiga II L. Bredlow A2
111009 Història de la Filosofia Antiga II I. Méndez B1
111011 Història de la Filosofia Moderna II J.M. Bech A1
111011 Història de la Filosofia Moderna II S. Turró A2
111011 Història de la Filosofia Moderna II G. Mayos B1
111013 Teoria del Coneixement II M. Anglès A1
111013 Teoria del Coneixement II J.L. Arce A2
111013 Teoria del Coneixement II J. Sales B1
111025 Filosofia de la Cultura II M. Morey A1
111025 Filosofia de la Cultura II A. Bidon-Chanal B1
111027 Teories Ètiques II

I. González

A1
111029 Filosofia Social II J.M. Esquirol A1
111029 Filosofia Social II   B1
111031 Història de la Filosofia Medieval II M. Candel A1
111031 Història de la Filosofia Medieval II A. Grau B1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II R. Rius A1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II R. Rius B1
111035 Lògica II C. Badesa A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo B1
111039 Filosofia de la Naturalesa II A. Prevosti A1
111039 Filosofia de la Naturalesa II X. Ibañez B1
111041 Filosofia de la Història II R. G. Cuartango A1
111041 Filosofia de la Història II A. Aguilera B1
 
     

 

 

Assignatures de segon cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111014 Filosofia Contemporània I A. Aguilera A1
111014 Filosofia Contemporània I J. Birulés A2
111014 Filosofia Contemporània I L. Llevadot B1
111016 Estètica I F. Caja A1
111016 Estètica I E. Lynch A2
111016 Estètica I N. Carrasco B1
111018 M. Medina A1
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos A2
111018 Filosofia de la Ciència I J.A. Díez B1
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo A1
111020 Filosofia Política I J. Monserrat A2
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo B1
111022 Metafísica I E. Forment A1
111022 Metafísica I J. M. Romero A2
111022 Metafísica I I. Guiu B1

111172

Teoria de la racionalitat: Raó i metafisica en kant J.L. Arce

A1

111238

R. Jansana

A1

111275

Teologia natural: l'Home y el seu accés a Déu I. Guiu

A1

111339

Història de la filosofia contemporània: Artaud: cos i pensament S. López Petit

A1

111339

Història de la filosofia contemporània: Artaud: cos i pensament S. López Petit

B1

111360

Estètica:historia de l'estètica F. Caja

B1

111391

Temes de cosmologia: lectura del "De Anima"  

B1

111417

Bioètica i biopolítica M. Boladeras

A1

111448

Assalts a la raó política J. M. Bermudo

B1

111451

Temes d'història de la ciència: encontre entre cristianisme i la ciència:Galileu i l'ésglésia A. Beltran

B1

111454

Temes d'història de la filosofia: física i teologia epicúries I. Mendez

B1

111456

Temes d'història de la filosofia: lectura de la "Retòrica" J. Mascaro

A1

111459

Temes d'història de la filosofia: platonisme renaixentista M.A. Granada

A1

111460

Temes d'història de la filosofia:consciència i realitat natural: les etapes de la filosofia de la ment J.M. Bech

A1

111461

Temes d'història de la filosofia: tragèdia àtica, filosofia i religió A. Alegre

B1

111463

Història de la filosofia contemporània:llenguatge i experiència ontològica en heidegger

R. Gutierrez

B1

111464

Història de la filosofia contemporània: dialèctica de la descomposició A. Aguilera

B1

111465

Estètica: genealogia de les nocions d'imatge II: teories de les arts menors E. Lynch

B1

111467

Temes de Cosmologia: Teleologia i teleonomia A. Prevosti

A1

111469

Qüestions de metafísica: Raó i racionalitat en el món medieval E. Forment

A1

111470

Temes d'història i filosofia de la lògica:condicionals J. Martinez

A1

111474

Antropologia Filosòfica Contemporània: El pensament ecològic O. Piulats

A1

111475

Ètica i política cosmopolites

N. Bilbeny

B1

 
     

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111015 Filosofia Contemporània II C. Revilla A1
111015 Filosofia Contemporània II R. Gutiérrez A2
111015 Filosofia Contemporània II L. Llevadot B1
111017 Estètica II F. Caja A1
111017 Estètica II A.M. Calvera A2
111017 Estètica II F. Caja B1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Medina A1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos A2
111019 Filosofia de la Ciència II J.A. Díez B1
111021 Filosofia Política II J. M. Esquirol A1
111021 Filosofia Política II B. Román A2
111021 Filosofia Política II J.M. Esquirol B1
111023 Metafísica II E. Forment A1
111023 Metafísica II J. M. Romero A2
111023 Metafísica II I. Guiu B1

111141

Història de la Filosofia Contemporània: Els situacionistes S. López Petit

A1

111141

Història de la Filosofia Contemporània: Els situacionistes S. López Petit

B1

111193

Temes d'Història de la Filosofia: Entorn de la memòria J. Birulés

B1

111295

Temes d'història de la filosofia: introducció a la fenomenologia de Husserl F. Pereña

A1

111355

Temes de lògica: el paradís de cantor I. Jané

B1

111357 Questions de Metafísica: Déu i Metafísica a Kant M. Anglès B1

111395

Temes d'història de la filosofia: Hegel: la fenomenologia de l'esperit S. Turró

A1

111407

Teologia natural: les proves de l'existència de déu I. Guiu

A1

111418

La política d'Aristòtil M. Mauri

A1

111437

Ciutadania i coneixement J. Monserrat

B1

111440

Temes d'història de la ciència: la filosofia mecànica J. Romo

B1

111455

Temes d'història de la filosofia: macrofilosofia de la subjectivitat G. Mayos

B1

111457

Temes d'història de la filosofia: filosofia moral i pensament economic en l'edat mitjana A. Grau

B1

111458

Temes d'història de la filosofia:poder polític i poder religiós entre edat mitjana i edat moderna M.A. Granada

A1

111462

Història de la Filosofia contemporània:el pensament polític de Simone Weil i María Zambrano C. Revilla

A1

111466

Antropologia filosòfica contemporània:M. Foulcault: subjete, saber, poder

M. Morey

A1

111466

Antropologia filosòfica contemporània:M. Foulcault: subjete, saber, poder M. Morey

B1

111471

Temes de la Filosofia del Llenguatge: Objectes i identitat M. Campdelacreu

A1

111472

Temes de Filosofia de la Ciència: tecnologia, i cultura digital M. Medina

A1

111473

Temes d' Història i Filosofia de la Lògica: lògica i logicisme a Frege C. Badesa

A1

111476

Lectures de Kierkegaard L. Llevadot

A1

 
     

 

Assignatures de lliure elecció

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161018 Introducció al grec Clàssic I N. Palomar A1
261006 Sintaxi Grega: Textos filosòfics I P. Gilabert A1
161057 Qüestions filosòfiques a les neurociències cognitives M. Campdelacreu A1
 
     

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161019 Introducció al grec Clàssic II N. Palomar A1
161054 Sintaxi Grega: Textos filosòfics II M. Jufresa A1
161070 Marx i el Marxisme Contemporani M. Candel A1
161072 Com llegir la "Metafísica" d'Aristòtili I. Guiu A1
 
     

Assignatures de primer cicle

Primer semestre
CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111000
Antropologia Filosòfica I F. Pereña
A1
111000
Antropologia Filosòfica I A. González
A2
111000
Antropologia Filosòfica I A. Gonzalez
B1
111002
Ètica I B. Roman
A1
111002
Ètica I M. Mauri
A2
111002
Ètica I N. Bilbeny
B1
111004
Introducció a la Lògica I I. Jané
A1
111004
Introducció a la Lògica I E. Casanovas
A2
111004
Introducció a la Lògica I N. Castells
B1
111006
Filosofia del Llenguatge I R. Cirera
A1
111006
Filosofia del Llenguatge I J. Macià
A2
111006
Filosofia del Llenguatge I M. Pérez Otero
B1
111008
Història de la Filosofia Antiga I A. Alegre
A1
111008
Història de la Filosofia Antiga I L. Bredlow
A2
111008
Història de la Filosofia Antiga I I. Méndez
B1
111010
Història de la Filosofia Moderna I J.M. Bech
A1
111010
Història de la Filosofia Moderna I S. Turró
A2
111010
Història de la Filosofia Moderna I F. Martínez Marzoa
B1
111012
Teoria del Coneixement I M. Anglés
A1
111012
Teoria del Coneixement I J.L. Arce
A2
111012
Teoria del Coneixement I M. Anglés
B1
111024
Filosofia de la Cultura I J. Mascaró
A1
111024
Filosofia de la Cultura I A. Bidon-Chanal
B1
111026
Teories Ètiques I B. Román
A1
111028
Filosofia Social I J. Montserrat
A1
111028
Filosofia Social I J. Montserrat
B1
111030
Història de la Filosofia Medieval I M. Candel
A1
111030
Història de la Filosofia Medieval I A. Grau
B1
111032
Història de la Filosofia del Renaixement I M.A. Granada
A1
111032
Història de la Filosofia del Renaixement I R. Rius
B1
111034
Lògica I C. Badesa
A1
111036
Història de la Ciència I A. Beltrán
A1
111036
Història de la Ciència I A. Beltrán
B1
111038
Filosofia de la Naturalesa I A. Prevosti
A1
111038
Filosofia de la Naturalesa I J. M. Petit
B1
111040
Filosofia de la Història I R. G. Cuartango
A1
111040
Filosofia de la Història I F. Birulés
B1

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111001 Antropologia Filosòfica II F. Pereña A1
111001 Antropologia Filosòfica II A. González A2
111001 Antropologia Filosòfica II O. Piulats B1
111003 Ètica II M. Boladeras A1
111003 Ètica II M. Mauri A2
111003 Ètica II N. Bilbeny B1
111005 Introducció a la Lògica II I. Jané A1
111005 Introducció a la Lògica II N. Castells A2
111005 Introducció a la Lògica II N. Castells B1
111007 Filosofia del Llenguatge II R. Cirera A1
111007 Filosofia del Llenguatge II M. Pérez Otero A2
111007 Filosofia del Llenguatge II M. Campdelacreu B1
111009 Història de la Filosofia Antiga II A. Alegre A1
111009 Història de la Filosofia Antiga II L. Bredlow A2
111009 Història de la Filosofia Antiga II I. Méndez B1
111011 Història de la Filosofia Moderna II J.M. Bech A1
111011 Història de la Filosofia Moderna II S. Turró A2
111011 Història de la Filosofia Moderna II G. Mayos B1
111013 Teoria del Coneixement II M. Anglès A1
111013 Teoria del Coneixement II J.L. Arce A2
111013 Teoria del Coneixement II J. Sales B1
111025 Filosofia de la Cultura II M. Crespín A1
111025 Filosofia de la Cultura II A. Bidon-Chanal B1
111027 Teories Ètiques II

B. Román

A1
111029 Filosofia Social II F. J. de la Torre A1
111029 Filosofia Social II F. J. de la Torre B1
111031 Història de la Filosofia Medieval II M. Candel A1
111031 Història de la Filosofia Medieval II A. Grau B1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II R. Rius A1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II R. Rius B1
111035 Lògica II C. Badesa A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo B1
111039 Filosofia de la Naturalesa II A. Prevosti A1
111039 Filosofia de la Naturalesa II J.M. Petit B1
111041 Filosofia de la Història II R. G. Cuartango A1
111041 Filosofia de la Història II A. Aguilera B1

 

Assignatures de segon cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111014 Filosofia Contemporània I S. López Petit A1
111014 Filosofia Contemporània I J. Birulés A2
111014 Filosofia Contemporània I L. Llevadot B1
111016 Estètica I F. Caja A1
111016 Estètica I E. Lynch A2
111016 Estètica I E. Lynch B1
111018 M. Medina A1
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos A2
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos B1
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo A1
111020 Filosofia Política I F. López Frias A2
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo B1
111022 Metafísica I E. Forment A1
111022 Metafísica I J. M. Romero A2
111022 Metafísica I I. Guiu B1
111172 Teoria de la Racionalitat: Raó i Metafísica en Kant J.l. Arce A1
111217 Història de la Filosofia Contemporània: Pensament i crisi S. López Petit B1
111275 Teologia Natural: L'Home i el seu accés a Déu I. Guiu B1
111320 Temes d'Història de la Filosofia: Fenomenologia i Ontologia J. M. Bech A1
111321 Temes d'Història de la Filosofia: Introducció a la Lògica de Hegel F. Martinez Marzoa A1
111328 Temes de Lògica: Computabilitat

R. Jansana E.Casanovas

B1
111403 Temes d'Història i Filosofia de la Lògica: El concepte d'Infinitud C. Badesa A1
111417 Bioètica i biopolítica M. Boladeras A1
111419 El Cosmopolitisme N. Bilbeny A1
111422 Temes d'Història de la Filosofia: Giornado Bruno: Cosmologia M. A. Granada A1
111423 Temes d'Història de la Filosofia: Els Nominalistes Medievals i Moderns A. Grau B1
111425 Temes d'Història de la Filosofia: Tragèdia Àtica i Filosofia A. Alegre B1
111429 Història de la Filosofia Contemporània: Hegel i la Filosofia R. Cuartango B1
111430 Història de la Filosofia Contemporània: Benjamin: Concepte d'Història A. Aguilera A1
111434 Antropologia Filosòfica Contemporània: Emocions, Llenguatge i Coneixement (S. XX) J. Mascaró B1
111437 Ciutadania i Coneixement J. Monserrat B1
111439 Temes d'Història de la Filosofia: Kierkegaard i el problema de la Subjectivitat L. Llevadot B1
111444 Temes de la Filosofia de la Ciència: Ciència i Política a la Societat del Coneixement M. Medina A1
111445 Qüestions de Metafísica: Les claus dela Filosofia de Sant Tomàs d'Aquino E. Forment A1
111446 Temes de Cosmologia: Espai i Temps A. Prevosti A1
111447 Temes d'Història de la Filosofia: L'Eleatisme L. Bredlow A1
111448 Assalts a la Raó Política J.M. Bermudo B1
111450 Estètica: Genealogia de les Nocions d'Imatge E. Lynch B1
111451 Temes d'Història de la Ciència: Encontre entre Cristianisme i la Ciència: Galileu i l'Esglesia A. Beltran B1
111453 Història de la Filosofia Contemporània: l'Època de Goethe O. Piulats A1

 

Segon semestre

 
CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111015 Filosofia Contemporània II C. Revilla A1
111015 Filosofia Contemporània II A. Aguilera A2
111015 Filosofia Contemporània II L Llevadot B1
111017 Estètica II F. Caja A1
111017 Estètica II A.M. Calvera A2
111017 Estètica II F. Caja B1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Medina A1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos A2
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos B1
111021 Filosofia Política II J. M. Esquirol A1
111021 Filosofia Política II F. López Frías A2
111021 Filosofia Política II F. J. de la Torre B1
111023 Metafísica II E. Forment A1
111023 Metafísica II J. M. Romero A2
111023 Metafísica II I. Guiu B1
111270 Temes d'Història de la Filosofia: La crítica del Judici Estètic S. Turró A1
111357 Qüestions de Metafísica: Déu i Metafísica en Kant M. Anglès A1
111360 Estètica: Història de l'Estètica F. Caja B1
111391 Temes de Cosmologia: Lectura del De Anima J.M. Petit A1
111398 Temes d'Història de la Filosofia: Introducció a la Filosofia de Husserl F. Pereña A1
111407 Teologia Natural: Les Proves de l'existència de Déu I. Guiu B1
111418 La Política d'Aristòtil M. Mauri A1
111418 La Política d'Aristòtil M. Mauri A1
111421 Temes d'Història de la Filosofia: Giordano Bruno: Filosoia Moral i Política M.A. Granada A1
111424 Temes d'Història de la Filosofia: Macrofilosofia: Il·lustració i Romanticisme G. Mayos B1
111431 Història de la Filosofia Contemporània: Teories sobre el Poder: Schmitt i Foucault S. López Petit B1
111432 Història de la Filosofia Contemporània: L'Estructura del Món Antic: De Dilthey a Gadamer C. Revilla A1
111438 Europa en el Pensament Filosòfic i Polític d'Ortega F. López Frías B1
111440 Temes d'Història de la Ciència: La Filosofia Mecànica J. Romo B1
111441 Temes de Filosofia del Llenguatge: Filosofia del Llenguatge i Ètica J. Macià A1
111442 Temes de Filosofia del Llenguatge: Significat i Atribucions de creença M. Pérez Otero B1
111443 Temes de Lògica: Conceptes Fonamentals de la Lògica Contemporània I. Jané B1
111449 Temes d'Història de la Filosofia: La Matemàtica con a Problema Filosòfic F. Martínez Marzoa A1
111452 Antropologia Filosòfica Contemporània: Benjamin: Experiència i Modernitat J.M. Morey A1
111452 Antropologia Filosòfica Contemporània: Benjamin: Experiència i Modernitat J.M. Morey B1
 
     

 

Assignatures lliure elecció

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161018 Introducció al grec Clàssic I N. Palomar A1
261006 Sintaxi Grega: Textos filosòfics I P. Gilabert A1

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161019 Introducció al grec Clàssic II N. Palomar A1
161054 Sintaxi Grega: Textos filosòfics II M. Jufresa A1
161069 Ciència i Filosofia J.M. Romero A1
161070 Marx i el Marxisme Contemporani M. Candel A1

Assignatures de primer cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111000
Antropologia Filosòfica I F. Pereña
A1
111000
Antropologia Filosòfica I A. González
A2
111000
Antropologia Filosòfica I A. Gonzalez
B1
111002
Ètica I N. Bilbeny
A1
111002
Ètica I M. Mauri
A2
111002
Ètica I B. Román
B1
111004
Introducció a la Lògica I N. Castells
A1
111004
Introducció a la Lògica I C. Badesa
A2
111004
Introducció a la Lògica I N. Castells
B1
111006
Filosofia del Llenguatge I M. Pérez Otero
A1
111006
Filosofia del Llenguatge I M. Campdelacreu
A2
111006
Filosofia del Llenguatge I R. Cirera
B1
111008
Història de la Filosofia Antiga I A. Alegre
A1
111008
Història de la Filosofia Antiga I L. Bredlow
A2
111008
Història de la Filosofia Antiga I N. Carrasco
B1
111010
Història de la Filosofia Moderna I J.M. Bech
A1
111010
Història de la Filosofia Moderna I S. Turró
A2
111010
Història de la Filosofia Moderna I S. Turró
B1
111012
Teoria del Coneixement I M. Anglés
A1
111012
Teoria del Coneixement I J.L. Arce
A2
111012
Teoria del Coneixement I J.M. Romero
B1
111024
Filosofia de la Cultura I J. Mascaró
A1
111024
Filosofia de la Cultura I A. Bidon-Chanal
B1
111026
Teories Ètiques I A. Sánchez Pascual
A1
111026
Teories Ètiques I B. Román
B1
111028
Filosofia Social I J. Montserrat
A1
111028
Filosofia Social I J. Montserrat
B1
111030
Història de la Filosofia Medieval I M. Candel
A1
111030
Història de la Filosofia Medieval I A. Grau
B1
111032
Història de la Filosofia del Renaixement I R. Rius
A1
111032
Història de la Filosofia del Renaixement I R. Rius
B1
111034
Lògica I I. Jané
A1
111036
Història de la Ciència I A. Beltrán
A1
111036
Història de la Ciència I A. Beltrán
B1
111038
Filosofia de la Naturalesa I A. Prevosti
A1
111038
Filosofia de la Naturalesa I J. M. Petit
B1
111040
Filosofia de la Història I R. G. Cuartango
A1
111040
Filosofia de la Història I A. Aguilera
B1
       

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111001 Antropologia Filosòfica II F. Pereña A1
111001 Antropologia Filosòfica II J.M. Morey A2
111001 Antropologia Filosòfica II O. Piulats B1
111003 Ètica II M. Boladeras A1
111003 Ètica II M. Mauri A2
111003 Ètica II N. Bilbeny B1
111005 Introducció a la Lògica II R. Cirera A1
111005 Introducció a la Lògica II C. Badesa A2
111005 Introducció a la Lògica II N. Castells B1
111007 Filosofia del Llenguatge II M. Pérez Otero A1
111007 Filosofia del Llenguatge II J Macià A2
111007 Filosofia del Llenguatge II R. Cirera B1
111009 Història de la Filosofia Antiga II A. Alegre A1
111009 Història de la Filosofia Antiga II L. Bredolw A2
111009 Història de la Filosofia Antiga II M.A. Granada B1
111011 Història de la Filosofia Moderna II J.M. Bech A1
111011 Història de la Filosofia Moderna II F. Martínez Marzoa A2
111011 Història de la Filosofia Moderna II G. Mayos B1
111013 Teoria del Coneixement II M. Anglès A1
111013 Teoria del Coneixement II J.L. Arce A2
111013 Teoria del Coneixement II J. Sales B1
111025 Filosofia de la Cultura II L. Bredlow A1
111025 Filosofia de la Cultura II A. Bidon-Chanal B1
111027 Teories Ètiques II A. Sánchez Pascual A1
111027 Teories Ètiques II B. Román B1
111029 Filosofia Social II F. J. de la Torre A1
111029 Filosofia Social II F. J. de la Torre B1
111031 Història de la Filosofia Medieval II M. Candel A1
111031 Història de la Filosofia Medieval II A. Grau B1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II M.A. Granada A1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II R. Rius B1
111035 Lògica II I. Jané A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo B1
111039 Filosofia de la Naturalesa II A. Prevosti A1
111039 Filosofia de la Naturalesa II J.M. Petit B1
111041 Filosofia de la Història II R. G. Cuartango A1
111041 Filosofia de la Història II F. Birules B1

Assignatures de segon cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111014 Filosofia Contemporània I S. López Petit A1
111014 Filosofia Contemporània I A. Aguilera A2
111014 Filosofia Contemporània I L. Llevadot B1
111016 Estètica I F. Caja A1
111016 Estètica I E. Lynch A2
111016 Estètica I E. Lynch B1
111018 M. Medina A1
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos A2
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos B1
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo A1
111020 Filosofia Política I F. López Frias A2
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo B1
111022 Metafísica I E. Forment A1
111022 Metafísica I J. M. Romero A2
111022 Metafísica I I. Guiu B1
111124 Temes de Lògica: Teoria bàsica de conjunts C. Badesa A1
111168 Temes de Lògica: Teories i models E. Casanovas A1
111427 Temes d'Història de la Filosofia: El concepte de societat civil F. Martínez Marzoa A1
111217 Història de la Filosofia Contemporània: Pensament i crisi S. López Petit B1
111224 Assalts a la raó Política I J. M. Bermudo B1
111226 Temes d'Història de la Ciència: Galileu i l'església A. Bertran A1
111275 Teologia Natural: L'Home i el seu accés a Déu I. Guiu A1
111320 Temes d'Història de la Filosofia: Fenomenologia i Ontologia J. M. Bech A1
111390 Temes de Filosofia de la Ciència: Coneixement, Ciència i Tecnologia a les Societats de la Informació M. Medina A1
111392 Temes de Cosmologia: Cosmologia comparada A. Prevosti B1
111398 Temes d'Història de la Filosofia: Introducció a la Filosofia de Husserl A. Pereña A1
111409 Temes d'Història i Filosofia de la Lògica: Les paradoxes semàntiques J. Martínez B1
111412 Crítica del Coneixement: Husserl i la Fenomenologia J. L. Arce A1
111415 Temes de Metafísica: La Metafísica a la Baixa Edat Mitjana E. Forment A1
111416 L'Ètica de Plató A. Sánchez Pascual A1
111417 Bioètica i biopolítica M. Boladeras A1
111419 El Cosmopolitisme N. Bilbeny B1
111420 Temes d'Història de la Filosofia: Introducció al pensament ecològic O. Piulats B1
111422 Temes d'Història de la Filosofia: Giornado Bruno: Cosmologia M. A. Granada A1
111423 Temes d'Història de la Filosofia: Els Nominalistes Medievals i Moderns A. Grau B1
111425 Temes d'Història de la Filosofia: Tragèdia Àtica i Filosofia A. Alegre B1
111429 Història de la Filosofia Contemporània: Hegel i la Filosofia R. Cuartango B1
111430 Història de la Filosofia Contemporània: Benjamin: Concepte d'Història A. Aguilera A1
111433 Estètica: Models filosòfics de la teoria literària E. Lynch B1
111434 Antropologia Filosòfica Contemporània: Emocions, Llenguatge i Coneixement (S. XX) J. Mascaró A1
111436 Temes d'Història de la Filosofia: El capgirament del trascendentalisme: Schopenhauer S. Turró A1
111439 Temes d'Història de la Filosofia: Kierkegaard i el problema de la Subjectivitat L. Llevadot B1

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111015 Filosofia Contemporània II C. Revilla A1
111015 Filosofia Contemporània II J Birules A2
111015 Filosofia Contemporània II L Llevadot B1
111017 Estètica II F. Caja A1
111017 Estètica II A.M. Calvera A2
111017 Estètica II F. Caja B1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Medina A1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos A2
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos B1
111021 Filosofia Política II J. M. Esquirol A1
111021 Filosofia Política II F. López Frías A2
111021 Filosofia Política II F. J. de la Torre B1
111023 Metafísica II E. Forment A1
111023 Metafísica II J. M. Romero A2
111023 Metafísica II I. Guiu B1
111238 Temes de Lògica: Lògica modal R. Jansana B1
111360 Estètica: Història de l'Estètica F. Caja B1
111391 Temes de Cosmologia: Lectura del De Anima J.M. Petit B1
111406 Qüestions de Metafísica: Qüestions metafísiques en la filosofia catalana M. Anglés B1
111407 Teologia Natural: Les Proves de l'existència de Déu I. Guiu A1
111410 Temes d'Història i Filosofia de la Lògica: La Naturalesa dels Objectes Matemàtics I. Jané A1
111411 Temes de Filosofia del Llenguatge: La Justificació del Saber M. Perez Otero A1
111418 La Política d'Aristòtil M. Mauri A1
111421 Temes d'Història de la Filosofia: Giordano Bruno: Filosoia Moral i Política M.A. Granada A1
111423 Temes d'Història de la Filosofia: Els Nominalistes Medievals i Moderns A. Grau B1
111424 Temes d'Història de la Filosofia: Macrofilosofia: Il·lustració i Romanticisme G. Mayos B1
111426 Temes d'Història de la Filosofia: El Concepte d'Estructura F. Martínez Marzoa A1
111428 Història de la Filosofia Contemporània: Modernitat i Secularització J. Birules A1
111431 Història de la Filosofia Contemporània: Teories sobre el Poder: Schmitt i Foucault S. López Petit B1
111432 Història de la Filosofia Contemporània: L'Estructura del Món Antic: De Dilthey a Gadamer C. Revilla A1
111435 Antropologia Filosòfica Contemporània: Consciència i Subjectivitat: Lukacs, Heidegger, Foucault M. Morey A1
111435 Antropologia Filosòfica Contemporània: Consciència i Subjectivitat: Lukacs, Heidegger, Foucault M. Morey B1
111437 Ciutadania i Coneixement J. Montserrat B1
111438 Europa en el Pensament Filosòfic i Polític d'Ortega F. López Frías A1

 

Assignatures lliure elecció

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161018 Introducció al grec Clàssic I N. Palomar A1
261006 Sintaxi Grega: Textos filosòfics I P. Gilabert A1

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161019 Introducció al grec Clàssic II N. Palomar A1
161054 Sintaxi Grega: Textos filosòfics II P. Gilabert A1
161069 Ciència i Filosofia J.M. Romero A1
161070 Marx i el Marxisme Contemporani M. Candel A1

 

Assignatures de primer cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111000 Antropologia Filosòfica I F. Pereña
A1
111000 Antropologia Filosòfica I A. González
A2
111000 Antropologia Filosòfica I J.M. Ortega
B1
111002 Ètica I M. Boladeras
A1
111002 Ètica I M. Mauri
A2
111002 Ètica I N. Bilbeny
B1
111004 Introducció a la Lògica I D. López de Sa
A1
111004 Introducció a la Lògica I C. Badesa
A2
111004 Introducció a la Lògica I R. Cirera
B1
111006 Filosofia del Llenguatge I R. Cirera
A1
111006 Filosofia del Llenguatge I M. Pérez Otero
A2
111006 Filosofia del Llenguatge I M. Garcia-Carpintero
B1
111008 Història de la Filosofia Antiga I A. Alegre
A1
111008 Història de la Filosofia Antiga I N. Carrasco
A2
111008 Història de la Filosofia Antiga I I. Méndez
B1
111010 Història de la Filosofia Moderna I J.M. Bech
A1
111010 Història de la Filosofia Moderna I L. Bredlow
A2
111010 Història de la Filosofia Moderna I F. Martinez Marzoa
B1
111012 Teoria del Coneixement I M. Anglés
A1
111012 Teoria del Coneixement I J.L. Arce
A2
111012 Teoria del Coneixement I M. Anglés
B1
111024 Filosofia de la Cultura I O. Piulats
A1
111024 Filosofia de la Cultura I A. Bidon-Chanal
B1
111026 Teories Ètiques I B. Román
A1
111026 Teories Ètiques I B. Román
B1
111028 Filosofia Social I Pendent
A1
111028 Filosofia Social I Pendent
B1
111030 Història de la Filosofia Medieval I Pendent
A1
111030 Història de la Filosofia Medieval I Pendent
B1
111032 Història de la Filosofia del Renaixement I R. Rius
A1
111032 Història de la Filosofia del Renaixement I R. Rius
B1
111034 Lògica I I. Jané
A1
111036 Història de la Ciència I A. Beltrán
A1
111036 Història de la Ciència I A. Beltrán
B1
111038 Filosofia de la Naturalesa I A. Prevosti
A1
111038 Filosofia de la Naturalesa I J. M. Petit
B1
111040 Filosofia de la Història I R. G. Cuartango
A1
111040 Filosofia de la Història I Pendent
B1

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111001 Antropologia Filosòfica II F. Pereña
A1
111001 Antropologia Filosòfica II J.M. Ortega
A2
111001 Antropologia Filosòfica II O. Piulats
B1
111003 Ètica II M. Boladeras
A1
111003 Ètica II M. Mauri
A2
111003 Ètica II N. Bilbeny
B1
111005 Introducció a la Lògica II D. López de Sa
A1
111005 Introducció a la Lògica II C. Badesa
A2
111005 Introducció a la Lògica II D. López de Sa
B1
111007 Filosofia del Llenguatge II J. Macià
A1
111007 Filosofia del Llenguatge II M. Pérez Otero
A2
111007 Filosofia del Llenguatge II M. García-Carpintero
B1
111009 Història de la Filosofia Antiga II A. Alegre
A1
111009 Història de la Filosofia Antiga II M. Candel
A2
111009 Història de la Filosofia Antiga II I. Méndez
B1
111011 Història de la Filosofia Moderna II J.M. Bech
A1
111011 Història de la Filosofia Moderna II L. Bredlow
A2
111011 Història de la Filosofia Moderna II G. Mayos
B1
111013 Teoria del Coneixement II J. M. Romero
A1
111013 Teoria del Coneixement II J.L. Arce
A2
111013 Teoria del Coneixement II J. Sales
B1
111025 Filosofia de la Cultura II J. Mascaró
A1
111025 Filosofia de la Cultura II A. Bidon-Chanal
B1
111027 Teories Ètiques II A. Sánchez Pascual
A1
111027 Teories Ètiques II B. Román
B1
111029 Filosofia Social II J.M. Esquirol
A1
111029 Filosofia Social II Pendent
B1
111031 Història de la Filosofia Medieval II M. Candel
A1
111031 Història de la Filosofia Medieval II M. Candel
B1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II M.A. Granada
A1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II R. Rius
B1
111035 Lògica II I. Jané
A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo
A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo
B1
111039 Filosofia de la Naturalesa II A. Prevosti
A1
111039 Filosofia de la Naturalesa II J.M. Petit
B1
111041 Filosofia de la Història II F. Birules
A1
111041 Filosofia de la Història II R. G. Cuartango
B1

 

Assignatures de segon cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111014 Filosofia Contemporània I F. Birules
A1
111014 Filosofia Contemporània I A. Aguilera
A2
111014 Filosofia Contemporània I Pendent
B1
111016 Estètica I E. Lynch
A1
111016 Estètica I F. Caja
A2
111016 Estètica I E. Lynch
B1
111018 Filosofia de la Ciència I M. Medina
A1
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos
A2
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos
B1
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo
A1
111020 Filosofia Política I F. López Frias
A2
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo
B1
111022 Metafísica I E. Forment
A1
111022 Metafísica I J. M. Romero
A2
111022 Metafísica I I. Guiu
B1
111135 Bioètica M. Boladeras
A1
111141 Història de la Filosofia Contemporània: Els situacionistes S. López Petit
B1
111195 Temes d'Història de la Filosofia: Qüestions kantianes F. Martínez Marzoa
A1
111226 Temes d'História de la Ciència: Galileu i l'Esglesia A. Beltrán
B1
111259 Assalts a la raó Política II J. M. Bermudo
B1
111275 Teologia Natural: L'Home i el seu accès a Déu I. Guiu
B1
111303 Crítica del Coneixement: Temes platònics J. Sales
B1
111344 Ètica Intercultural N. Bilbeny
B1
111345 Temes de Història de la Filosofia: La il·lustració grega i els seus enemics I A. Alegre
B1
111385 Antropologia Filosòfica Contemporània: Biopsicologia de les emocions al s. XIX J. Mascaró
A1
111386 Estètica: Cinc models filosòfics de la teoria literaria E. Lynch
B1
111387 Història de la Filosofia Contemporània:Sobre la llibertat F. Birules
B1
111389 Història de la Filosofia Contemporània: Benjamín: Politització de la cultura A. Aguilera
B1
111390 Temes de Filosofia dela Ciència: Coneixement, ciència i filosofia a les societats de la informació M. Medina
A1
111392 Temes de Cosmologia: Cosmologia comparada A. Prevosti
A1
111394 Temes de Filosofia del Llenguatge: Teories externistes del contingut representacional M. Pérez Otero
A1
111396 Temes d'Història de la Filosofia: Coneixement i societat J. M. Bech
A1
111398 Temes d'Història de la Filosofia:Introducció a la filosofi de Husserl F. Pereña
A1
111401 Temes d'Història de la Filosofia:El debat cosmològic a la segona meitat del sgle XVI M. A. Granada
A1
111403 Temes d'Història i Filosofia de la lógica: El concepte d'infinitud C. Badesa
A1
111405 Qüestions de Metafísica: La Metafísica a l'alta Edat Mitjana E. Forment
A1
111406 Qüestions de Metafísica:Questions metafísiques en la filosofia catalana M. Anglès
A1
111408 Teoria de la Racionalitat: Husserl i la Fenomenologia J. L. Arce
A1

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111015 Filosofia Contemporània II S. López Petit
A1
111015 Filosofia Contemporània II A. Aguilera
A2
111015 Filosofia Contemporània II R. G. Cuartango
B1
111017 Estètica II F. Caja
A1
111017 Estètica II Pendent
A2
111017 Estètica II F. Caja
B1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Medina
A1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos
A2
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos
B1
111021 Filosofia Política II J. M. Esquirol
A1
111021 Filosofia Política II F. López Frías
A2
111021 Filosofia Política II J. M. Esquirol
B1
111023 Metafísica II E. Forment
A1
111023 Metafísica II J. M. Romero
A2
111023 Metafísica II I. Guiu
B1
111200 Temes de Lògica: Computabilitat i decibilitat I. Jané
A1
111302 Critica del Coneixement: Temes Cartesians J. Sales
B1
111334 Ètica i Tragèdia Àtica A. Sánchez Pascual
A1
111339 Història de la Filosofia Contemporània: Artaud: cos i pensament S. López Petit
B1
111346 Temes d'Historia de la Filosofia: La il·lustració grega i els seus enemics II A. Alegre
B1
111360 Estètica: Història de l'Estètica F. Caja
B1
111362 A l'ombra d'Aristòtil: El pensament moral de l'Hel·lenisme M. Mauri
A1
111365 Història de la Filosofia Contemporània: La idea de Jo Pendent
B1
111368 Lectura de La Rebelión de las masas F. López Frías
B1
111377 Temes d'història de la Filosofia: Epicur: teologia, cosmologia, politica I. Méndez
B1
111384 Antropología Filosòfica Contemporània: La qüestió de la técnica M. Morey
A1/B1
111388 Història de la Filosofia contemporània: Les revolucions filosòfiques il·lustrada i romàntica G. Mayos
A1
111391 Temes de Cosmologia: Lectura del De Anima J. M. Petit
A1
111393 Temes de Filosofia del Llenguatge: La Naturalesa del Llenguatge M. García Carpintero
A1
111395 Temes d'Història de la Filosofia: Hegel: La Fenomenologia de l'Esperit S. Turró
A1
111397 Temes d'Història de la Filosofia: La història, ciència del presente Pendent
A1
111399 Temes d'Història de la Filosofia: Dialèctica i Escepticisme O. Piulats
A1
111400 Temes d'Història de la Filosofia:Hume: Tractat de la Naturalesa humana F. Martinez Marzoa
A1
111402 Temes d'Història de la Filosofia: L'estrella nova de Casiopea (1572) M. A. Granada
A1
111404 Temes de Lògica: Introducció a les lògiques no clàssiques R. Jansana
B1
111407 Teologia Natural: Les proves de l'existència de Déu I. Guiu
B1

 

Assignatures lliure elecció

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161018 Introducció al grec Clàssic I N. Palomar
A1
261006 Sintaxi Grega: Textos filosòfics I M. Nogueras
B1

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161019 Introducció al grec Clàssic II N. Palomar
A1
161054 Sintaxi Grega: Textos filosòfics II M. T. Clavo
A1
161063 Teoria i praxi a Karl Marx M. Candel
B1

Assignatures de primer cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111000 Antropologia Filosòfica I F. Pereña
A1
111000 Antropologia Filosòfica I J.M. Ortega
A2
111000 Antropologia Filosòfica I A. González
B1
111002 Ètica I M. Boladeras
A1
111002 Ètica I M. Mauri
A2
111002 Ètica I B. Román
B1
111004 Introducció a la Lògica I E. Casanovas
A1
111004 Introducció a la Lògica I I. Jane
A2
111004 Introducció a la Lògica I D. López de Sa
B1
111006 Filosofia del Llenguatge I R. Cirera
A1
111006 Filosofia del Llenguatge I M. Garcia-Carpintero
A2
111006 Filosofia del Llenguatge I M. Pérez Otero
B1
111008 Història de la Filosofia Antiga I A. Alegre
A1
111008 Història de la Filosofia Antiga I M. Candel
A2
111008 Història de la Filosofia Antiga I I. Méndez
B1
111010 Història de la Filosofia Moderna I J.M. Bech
A1
111010 Història de la Filosofia Moderna I R. Coletas
A2
111010 Història de la Filosofia Moderna I F. Martinez Marzoa
B1
111012 Teoria del Coneixement I M. Anglés
A1
111012 Teoria del Coneixement I J.L. Arce
A2
111012 Teoria del Coneixement I J.M. Romero
B1
111024 Filosofia de la Cultura I O. Piulats
A1
111024 Filosofia de la Cultura I A. Bidon-Chanal
B1
111026 Teories Ètiques I A. Sánchez Pascual
A1
111026 Teories Ètiques I B. Román
B1
111028 Filosofia Social I J.M. Alsina
A1
111028 Filosofia Social I J.M. Alsina
B1
111030 Història de la Filosofia Medieval I M. Candel
A1
111030 Història de la Filosofia Medieval I M. Candel
B1
111032 Història de la Filosofia del Renaixement I R. Rius
A1
111032 Història de la Filosofia del Renaixement I R. Rius
B1
111034 Lògica I C. Badesa
A1
111034 Lògica I R. Jansana
B1
111036 Història de la Ciència I A. Beltrán
A1
111036 Història de la Ciència I A. Beltrán
B1
111038 Filosofia de la Naturalesa I J.M. Petit
A1
111038 Filosofia de la Naturalesa I A. Prevosti
B1
111040 Filosofia de la Història I R. G. Cuartango
A1
111040 Filosofia de la Història I M. Cruz
B1

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111001 Antropologia Filosòfica II F. Pereña
A1
111001 Antropologia Filosòfica II J.M. Ortega
A2
111001 Antropologia Filosòfica II O. Piulats
B1
111003 Ètica II M. Boladeras
A1
111003 Ètica II M. Mauri
A2
111003 Ètica II N. Bilbeny
B1
111005 Introducció a la Lògica II E. Casanovas
A1
111005 Introducció a la Lògica II C. Badesa
A2
111005 Introducció a la Lògica II D. López de Sa
B1
111007 Filosofia del Llenguatge II R. Cirera
A1
111007 Filosofia del Llenguatge II M. García-Carpintero
A2
111007 Filosofia del Llenguatge II M. García-Carpintero
B1
111009 Història de la Filosofia Antiga II A. Alegre
A1
111009 Història de la Filosofia Antiga II M. Candel
A2
111009 Història de la Filosofia Antiga II I. Méndez
B1
111011 Història de la Filosofia Moderna II J.M. Bech
A1
111011 Història de la Filosofia Moderna II R. Coletas
A2
111011 Història de la Filosofia Moderna II G. Mayos
B1
111013 Teoria del Coneixement II M. Anglés
A1
111013 Teoria del Coneixement II J.L. Arce
A2
111013 Teoria del Coneixement II J. Sales
B1
111025 Filosofia de la Cultura II J. Mascaró
A1
111025 Filosofia de la Cultura II A. Bidon-Chanal
B1
111027 Teories Ètiques II B. Román
A1
111027 Teories Ètiques II B. Román
B1
111029 Filosofia Social II J.M. Esquirol
A1
111031 Història de la Filosofia Medieval II F. J. Fortuny
A1
111031 Història de la Filosofia Medieval II I. Méndez
B1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II M.A. Granada
A1
111033 Història de la Filosofia del Renaixement II R. Rius
B1
111035 Lògica II I. Jané
A1
111035 Lògica II R. Jansana
B1
111037 Història de la Ciència II J. Romo
A1
111037 Història de la Ciència II J. Romo
B1
111039 Filosofia de la Naturalesa II J.M. Petit
A1
111039 Filosofia de la Naturalesa II A. Prevosti
B1
111041 Filosofia de la Història II F. Birules
A1
111041 Filosofia de la Història II R. G. Cuartango
B1

 

Assignatures de segon cicle

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111014 Filosofia Contemporània I F. Birules
A1
111014 Filosofia Contemporània I A. Aguilera
A2
111014 Filosofia Contemporània I M. Cruz
B1
111016 Estètica I F. Caja
A1
111016 Estètica I N. Carrasco
A2
111016 Estètica I F. Caja
B1
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos
A1
111018 Filosofia de la Ciència I J. Macià
A2
111018 Filosofia de la Ciència I M. Campos
B1
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo
A1
111020 Filosofia Política I F. López Frias
A2
111020 Filosofia Política I J. M. Bermudo
B1
111022 Metafísica I E. Forment
A1
111022 Metafísica I J. M. Romero
A2
111022 Metafísica I I. Guiu
B1
111108 Temes d'Història de la Filosofia: Tragèdia àtica i filosofia, I A. Alegre
B1
111135 Bioètica M. Boladeras
A1
111173 Crítica del Coneixement I J. L. Arce
A1
111217 Història de la Filosofia Contemporània: Pensament i crisi S. López Petit
B1
111224 Assalts a la raó política I J. M. Bermudo
B1
111240 Teologia Natural: L'Existència de Déu I. Guiu
B1
111226 Temes d'História de la Ciència: Galileu i l'Esglesia A. Beltrán
B1
111295 Temes d'Història de la Filosofia: Introducció a la fenomenología de Husserl F. Pereña
A1
111301 Temes de Lògica: Teoria de Conjunts C. Badesa
A1
111334 Ètica i Tragèdia ática A. Sánchez Pascual
B1
111342 Temes de Cosmologia: Cosmogonies antigues i modernes J. M. Petit
A1
111359 Antropologia Filosòfica Contemporània: Afectes i emocions a la filosofia moderna. J. Mascaró
B1
111360 Estètica: Història de l'Estètica F. Caja
B1
111363 Història de la Filosofia Contemporània: El gènere de la Filosofia F. Birules
B1
111364 Història de la Filosofia Contemporània:La filosofia de T.W. Adorno A. Aguilera
B1
111367 Temes de Filosofia del Llenguatge: Veritat i coneixement en la ficció M. García-Carpintero
A1
111368 Lectura de La Rebelión de las masas F. López Frías
A1
111370 Temes d'Història de la Filosofia: Fenomenología i filosofia de l'existència J.M. Bech
A1
111371 Temes d'Història de la Filosofia: Història, realitat i ètica I F. J. Fortuny
A1
111373 Temes d'Història de la Filosofia: Lingüística i Hermenèutica F. Martínez Marzoa
A1
111375 Temes d'Història de la Filosofia: La imatge del món I: d'Aristòtil al Renaixement M. A. Granada
A1
111377 Temes d'Història de la Filosofia: Epicur: teologia, cosmologia, política I. Mendez
B1
111380 Qüestions de Metafísica:Metafísica de l'esperit E. Forment
A1
111382 Teoria de la Racionalitat: Geometria i Filosofia I J. Sales
B1

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
111015 Filosofia Contemporània II S. López Petit
A1
111015 Filosofia Contemporània II A. Aguilera
A2
111015 Filosofia Contemporània II R. G. Cuartango
B1
111017 Estètica II F. Caja
A1
111017 Estètica II M. Gras
A2
111017 Estètica II M. Gras
B1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos
A1
111019 Filosofia de la Ciència II M. Pérez Otero
A2
111019 Filosofia de la Ciència II M. Campos
B1
111021 Filosofia Política II J. M. Esquirol
A1
111021 Filosofia Política II F. López Frías
A2
111021 Filosofia Política II J. M. Esquirol
B1
111023 Metafísica II E. Forment
A1
111023 Metafísica II J. M. Romero
A2
111023 Metafísica II I. Guiu
B1
111069 Temes de Cosmologia: El temps A. Prevosti
A1
111075 Història de la Filosofia Contemporània: Pensament i decisió S. López Petit
B1
111109 Temes d'història de la filosofia: Tragèdia àtica i filosofia, II A. Alegre
B1
111142 Història de la Filosofia Contemporània: Lectura de Simone Weil i Maria Zambrano C. Revilla
A1
111148 Temes de Filosofia del Llenguatge: El llenguatge i el món R. Cirera
A1
111152 Comunitat i Poder J. M. Alsina
A1
111168 Temes de Lògica: Teories i Models R. Jansana
B1
111330 Estètica: Teoria del "Gust" M. Gras
B1
111357 Qüestions de Metafísica: Déu i metafísica en Kant M. Anglés
B1
111358 Antropología Filosòfica Contemporània: G. Colli, lector de Nietzsche M. Morey
A1
111358 Antropología Filosòfica Contemporània: G. Colli, lector de Nietzsche M. Morey
B1
111361 La moralitat davant la globalització i la diversitat cultural N. Bilbeny
A1
111362 A l'ombra d'Aristòtil: El pensament moral de l'Hel·lenisme M. Mauri
A1
111365 Història de la Filosofia Contemporània: La idea de jo M. Cruz
B1
111366 Temes de Filosofia de la Ciència: Paradoxes D. Lòpez de Sa
A1
111369 Temes d'Història de la Filosofia: Fichte: la primera Doctrina de la Ciència S. Turró
A1
111372 Temes d'Història de la Filosofia: Història, realitat i ètica II F. J. Fortuny
A1
111374 Temes d'Història de la Filosofia: El problema del "ser" i la gramàtica F. Martinez Marzoa
A1
111376 Temes d'Història de la Filosofia: La imatge del mon II: Copèrnic, Bruno, Kepler M. A. Granada
A1
111378 Temes de Lògica: la naturalessa de la Modalitat M. Gómez
B1
111379 Temes d'Història i Filosofia de la lògica: David Hilbert I. Jané
A1
111381 Teologia Natural: Déu en la filosofia cristiana I. Guiu
B1
111383 Teoria de la Racionalitat: Geometría i Filosofia II J. Sales
B1

 

Assignatures lliure elecció

Primer semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161018 Introducció al grec Clàssic I N. Palomar
A1
161054 Sintaxi Grega: Textos filosòfics I P. Gilabert
A1
161066 Cultura i Filosofia en Hegel O. Piulats
B1
161067 La filosofia de la història de Kant i Herder G. Mayos
B1
161068 Què es la voluntat lliure P. Bieri
A1

 

Segon semestre

CODI
NOM PROFESSORAT
GRUP
161019 Introducció al grec Clàssic II N. Palomar
A1
161054 Sintaxi Grega: Textos filosòfics II M. T. Clavo
A1
161063 Teoria i praxi a Karl Marx M. Candel
B1
161064 Filosofia i Poesia P. Serrano
A1