Búsqueda por director: GAIRÍN SALLÁN, Joaquín

El tractament de la diversitat i les seves implicacions.

Aplicación de las inteligencias múltiples en el aula.

La creatividad una herramienta efectiva en el proceso pedagógico.

PLANS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT NO UNIVERSITARI:

EL PCC COM A DOCUMENT DE CANVI I D'INNOVACIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA