Búsqueda por tribunal: TATJER MIR Mercè

EL CURRICULUM DE CIENCIES SOCIALS A L'ETAPA 12-16 I ELS RESULTATS D'APRENENTATGE EN EL CONTINGUT ESPECIFIC D'HISTORIA.

LA IMATGE VISUAL EN LA DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS. TRACTAMENT DIDÀCTIC DE LA IMATGE ALS CICLES MITJÀ I SUPERIOR DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.