Búsqueda por tribunal: CASTAÑER VIVAS Margarida

URBAMEDIA, UN SISTEMA D'NFORMACIÓ GEOGRÀFICA PER ANALITZAR LA CIUTAT DE GIRONA EN CONCEPTES CLAU. EXPERIMENTACIÓ A LES CCSS DE L'ESO.