Búsqueda por director: PAGÈS BLANCH, Pelai

LA HISTORIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA EN L'ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, 1970-1990.

EL CURRICULUM DE CIENCIES SOCIALS A L'ETAPA 12-16 I ELS RESULTATS D'APRENENTATGE EN EL CONTINGUT ESPECIFIC D'HISTORIA.