Búsqueda por tribunal: GAVALDÀ TORRENTS Antoni

EL DISSENY, EL DESENVOLUPAMENT DEL CURRICULUM I EL PENSAMENT DEL PROFESSOR:

La formación inicial de los maestros de educación primaria de la UAB en didáctica de las ciencias sociales.

LES ACTIVITATS D'APRENENTATGE, CATALOGACIÓ I APLICACIÓ A L'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA A PRIMÀRIA.

LES REPRESENTACIONS I L'ENSENYAMENT DEL TEMPS HISTÒRIC.

PROJECTE D'INTERVENCIÓ DIDÁCTICA SOBRE CONJUNTS HISTÓRICO-MONUMENTALS: CREACIÓ D'UNA ICONOGRAFÍA COMPRENSIVA.

Transversalidad y disciplinariedad desde la didáctica de las ciencias sociales.

Didáctica del patrimonio.

L'AVALUACIÓ DE CORRECCIÓ OBJECTIVA COM A INSTRUMENT DIDÀCTIC PER A L'EFICIÈNCIA EN L'APRENENTATGE DE LA HISTÒRIA