Búsqueda por tribunal: HERNANDO RICA Agustín

Perfil dels professors de geografia dels instituts de batxillerat de Catalunya.

Problemes actuals de la didàctica de les ciències socials a les escoles de mestres de Catalunya, davant la reforma educativa.

Teoria i pràctica del atles escolars.