AVALUACIÓ DE L'EXPERIMENTACIÓ DEL PROJECTE BIOLOGIA EN CONTEXT (ADAPTACIÓ DEL SALTERS-NUFFIELD ADVANCED BIOLOGY-SNAB-) AL BATXILLERAT DE CATALUNYA

Autor: LOPE PASTOR, Silvia

Universidad UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Año 2009
Director PÉREZ SÁNCHEZ, Jordi
Codirector
Localización UNIVERSITAT POMPEU FABRA. DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT
Investigación
Temática
Tribunal