Búsqueda por tribunal: SANTACANA MESTRE Joan

L´ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA A L´ENSENYAMENT OBLIGATORI DE L´ESTAT ESPANYOL.

La aplicación de una metodología lúdica para la enseñanza-aprendizaje. Una aproximación inicial através de las ciencias sociales.

EL FACTOR DIDÀCTIC EN ELS CENTRES D'INTERPRETACIÓ VIRTUAL: EL CAS D'ATAPUERCA.

ESTRATÈGIES I RECURSOS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL EN MUSEOGRAFIA.

La formación del profesorado de historia en Chile.

TOTALITARISME, ARRELAMENT I EDUCACIÓ EN L'OBRA DE SIMONE WEIL.

Didáctica del patrimonio.

L'AVALUACIÓ DE CORRECCIÓ OBJECTIVA COM A INSTRUMENT DIDÀCTIC PER A L'EFICIÈNCIA EN L'APRENENTATGE DE LA HISTÒRIA

Relación museo-territorio e implementación didáctica.

La educación y la comunicación patrimonial