Búsqueda por universidad: UNIVERSITAT DE BARCELONA

EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, UNA FONT PER A L'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA I LES CIÈNCIES SOCIALS

ENSENYANÇA I APRENENTATGE DE CONTINGUTS PROCEDIMENTALS.

La formación inicial de los profesores de filosofía de educación secundaria de Cataluña.

LA HISTORIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA EN L'ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, 1970-1990.

LA IMATGE VISUAL EN LA DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS. TRACTAMENT DIDÀCTIC DE LA IMATGE ALS CICLES MITJÀ I SUPERIOR DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

LES ACTIVITATS D'APRENENTATGE, CATALOGACIÓ I APLICACIÓ A L'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA A PRIMÀRIA.

Los textos escolares de historia en la enseñanza española (1808-1900).

Métodos visuales e imágenes en la enseñanza de la geografía.

Práctica docente y pensamiento del profesor de historia secundaria.

Acre: el sber indígena, el saber geográfico y la enseñanza de la geografía.

PROJECTE D'INTERVENCIÓ DIDÁCTICA SOBRE CONJUNTS HISTÓRICO-MONUMENTALS: CREACIÓ D'UNA ICONOGRAFÍA COMPRENSIVA.

ESTRATÈGIES I RECURSOS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL EN MUSEOGRAFIA.

Perfil dels professors de geografia dels instituts de batxillerat de Catalunya.

La geografía de la educación secundaria (1938-2000).

La interpretación del arte moderno como producción narrativa.

Acciones didácticas en el marco de los museos.

La historia que se aprende en la escuela básica venezolana.

L'ÚS I EL TRACTAMENT DIDÀCTIC DE LES FONTS HISTÒRIQUES A LES AULES DE BUP.

La geografía y la educación ambiental.

La enseñanza de la historia e la escuela básica venezolana.

La formación del profesorado de historia en Chile.

LA FUNCIÓ EDUCATIVA DELS MUSEUS: UN ESTUDI SOBRE LES CULTURES MUSEÏSTIQUES

Problemes actuals de la didàctica de les ciències socials a les escoles de mestres de Catalunya, davant la reforma educativa.

Teoria i pràctica del atles escolars.

ANÀLISI DELS ESPAIS DE PRESENTACIÓ ARQUEOLÒGICS DE L'EDAT DEL METALLS

Historia de la guerra: del pensamiento estratégico.

Revisión didáctica contemporánea de las ciencias sociales.

L’ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA A L’E.G.B., UNA DISFUNCIÓ ENTRE LA TEORIA I LA PRÀCTICA (ASTURIAS 1970-1982).

La enseñanza del pensamiento crítico y la autonomía cognitiva-valorativa desde las ciencias sociales en la secundaria obligatoria.

Didàctica de la geografia econòmica.

EL CURRICULUM DE CIENCIES SOCIALS A L'ETAPA 12-16 I ELS RESULTATS D'APRENENTATGE EN EL CONTINGUT ESPECIFIC D'HISTORIA.

TOTALITARISME, ARRELAMENT I EDUCACIÓ EN L'OBRA DE SIMONE WEIL.

Concepción de la historia como materia escolar.

EL MEDI LOCAL COM A ESCALA D'ANÀLISI DE LES CIENCIES SOCIALS. EDUCACIÓ SECUNDARIA

EL FACTOR DIDÀCTIC EN ELS CENTRES D'INTERPRETACIÓ VIRTUAL: EL CAS D'ATAPUERCA.

Cien años de evolución didáctica de una editorial.

La representación del tiempo histórico en los libros de texto de primero y segundo de la enseñanza secundaria obligatoria.

Didáctica del patrimonio.

EL PAPER D'INTERNET EN LA CULTURA EMERGENT DEL MÓN ACTUAL (1945-2003)

LES FONTS PRIMÀRIES A L'ENSENYAMENT. LES RELACIONS ENTRE EL MON ESCOLAR I L'ARXIU.

La enseñanza de la guitarra barroca solista.

La eficiencia didáctica en el aprendizaje de la historia en 1º de la ESO mediante nuevas tecnologías básicas.

L'AVALUACIÓ DE CORRECCIÓ OBJECTIVA COM A INSTRUMENT DIDÀCTIC PER A L'EFICIÈNCIA EN L'APRENENTATGE DE LA HISTÒRIA

DIDÀCTICA DEL PATRIMONI.

Espais de presentació de la indumentària com a recurs didàctic.

MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ APLICADES A LA RECERCA I INTERPRETACIÓ DE CAMPS DE BATALLA

Comercio justo y consumo responsable.

A existencia de currículos explícitos e ocultos na trasmissao de conhecimientos que os portugueses e espanhois evidenciam uns sobre os outros.

Estudio analítico descriptivo de los centros de interpretación patrimonial en España

METODOLOGIES D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE I FACTORS DE PERCEPCIÓ DE L'ART EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Evaluación de una programa para enseñar y aprender cultura clásica mediante estrategias de simulación.

El proceso de enseñanza aprendizaje de la historia de la filosofía en bachillerato.

Alfabetización digital y formación de competencias ciudadanas.

La guerra aérea en Cataluña (1936-1939).

Investigación etnográfica en el museo como herramienta para favorecer la comprensión de la cultura visual.

Actividades educativas y didácticas del patrimonio en las ciudades españolas.